Jesus began to reproach the towns – SN The WAU 12.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Tuesday July 12th 2022
Meditation: Matthew 11, 20-24

Jesus began to reproach the towns. (Matthew 11:20)

What’s going on here? Jesus is saying that several notoriously sinful cities will fare better on the day of judgment than his local neighbors! His words here seem pretty harsh. We may even cringe when we read them, especially if we tend to associate Jesus with mercy, not rebuke. So how should we understand this passage? Let’s take a deeper look into the context so that we can see what God might want to say to us.

First, remember that it was in these towns that Jesus had performed many “mighty deeds” (Matthew 11:20; see 8:1–9:34). The healings and miracles Jesus worked there were hard-and-fast evidence that he was the Messiah the people had been longing for. So you would expect that if he had shown himself to be the Christ, they would have taken his teachings seriously.

Second, Jesus actually lived in Capernaum and spent a good amount of time in the surrounding towns of Chorazin and Bethsaida (Matthew 4:13). So that means he was speaking to people who knew him well.

Third, the people of these towns had likely heard Jesus’ call to repentance more than once. His message, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand,” was central to his teaching (Matthew 4:17). It was the main purpose behind all his preaching, teaching, and miracles. Still, this was precisely what the people had not done.

That’s why Jesus spoke so sternly. He loved them! He wanted them to come to repentance and escape the devastating consequences of their sin. He kept calling them to believe in him because he didn’t want them to miss out on the gift of salvation and eternal life.

There are plenty of other challenging passages like this one in the Scriptures. But when you encounter them, consider the context. Then try to see them through the lens of love. God loves you and will do anything to get your attention when you stray, even if it means a harsh rebuke. Yet as he welcomed the people who repented, he will do the same for you when you return to him.

“Jesus, help me open my heart to you as I read your word, even the parts that challenge me.”

Thứ Ba tuần XV Thường Niên
ngày 12.7.2022

Suy niệm: Mt 11, 20-24

Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành (Mt 11,20)

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chúa Giêsu đang nói rằng một số thành phố nổi tiếng tội lỗi vào ngày phán xét sẽ ít tội hơn những người dân làng của Ngài! Lời nói của Ngài ở đây có vẻ khá gay gắt. Chúng ta thậm chí có thể co rúm người khi đọc chúng, đặc biệt nếu chúng ta có xu hướng liên đới Chúa Giêsu với lòng thương xót, chứ không phải sự quở trách. Vậy chúng ta nên hiểu đoạn văn này như thế nào? Chúng ta hãy xem xét sâu xa hơn bối cảnh để chúng ta có thể biết Thiên Chúa có thể muốn nói gì với chúng ta.

Đầu tiên, hãy nhớ rằng chính tại những thành này, Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều “việc làm vĩ đại” (Mt 11,20; xem 8,1-9.34). Việc chữa lành và làm phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện ở đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy Ngài là Đấng Mêsia mà dân chúng hằng mong đợi. Vì vậy, bạn sẽ mong đợi rằng nếu Ngài tự tỏ mình là Đức Kitô, họ sẽ thực hiện những lời dạy của Ngài một cách nghiêm túc.

Thứ hai, Chúa Giêsu thực sự sống ở Caphácnaum và dành nhiều thời gian ở các thành lân cận Côradin và Bétsaiđa (Mt 4,13). Vì vậy, điều đó có nghĩa là Ngài đang nói chuyện với những người biết rõ về Ngài.

Thứ ba, người dân của những thành này có thể đã nghe lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu hơn một lần. Thông điệp của Ngài, “Hãy ăn năn, vì nước Trời đã gần đến”, là trọng tâm giáo huấn của Ngài (Mt 4,17). Đó là mục đích chính đằng sau tất cả những lời rao giảng, dạy dỗ và những phép lạ của Ngài. Tuy nhiên, đây chính xác là điều mà mọi người đã không làm.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói một cách nghiêm khắc như vậy. Ngài yêu thương họ! Ngài muốn họ ăn năn và thoát khỏi hậu quả tàn khốc do tội lỗi gây ra. Ngài tiếp tục kêu gọi họ tin vào Ngài vì Ngài không muốn họ đánh mất ơn cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu.

Có rất nhiều đoạn thử thách khác giống như đoạn này trong Kinh thánh. Nhưng khi bạn gặp phải chúng, hãy xem xét bối cảnh. Vậy thì hãy thử nhìn họ qua lăng kính tình yêu. Thiên Chúa yêu thương bạn và sẽ làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của bạn khi bạn lạc lối, ngay cả khi điều đó có nghĩa là một lời quở trách gay gắt. Tuy nhiên, khi Ngài chào đón những người đã ăn năn, Ngài sẽ làm điều tương tự với bạn khi bạn quay trở lại với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con mở lòng với Chúa khi con đọc lời Chúa, ngay cả những phần thách thức con.

Comments are closed.

phone-icon