Reform your ways and your deeds – The WAU 23.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Saturday Julye 23th 2022
Meditation: Jeremiah 7, 1-11

Reform your ways and your deeds. (Jeremiah 7:3)

Picture someone crying out, “Repent!” at the door of the local Catholic church. “It isn’t Lent,” you might think. “Who is this stranger to tell me to change my life?”

The Jews in Jerusalem probably felt equally disturbed when the prophet Jeremiah stood in front of the Temple and told them to repent. They probably felt even more disturbed when they heard Jeremiah predict that if they didn’t change, God’s presence would depart and leave them exposed to destruction and invasion.

Jeremiah’s message was twofold: “Reform your deeds” and “Reform your ways.”

Yes, our behavior—our deeds—matters. What we do, how we speak to our family, and whether we love our neighbor—all these things draw us closer or divide us, both from one another and from God.

But if we were to examine our behavior, we would begin to see our ways as well. We would learn what was going on inside our hearts. God wants to address this “heart level” just as much as he wants to address our behavior. We may try to stop doing the wrong things, but unless we change our hearts, true change will remain elusive.

That’s where repentance and the Sacrament of Reconciliation come in. When you examine your conscience, God asks you to examine your actions and your motivations and desires. You might see that your motivation is good but that your “action” was not a good reflection of what you intended. Or you might realize that your motivation isn’t as pure as you thought. Either way, as you confess, God’s grace is there to heal you and change you. Instead of leaving you, he’ll come into your heart even more deeply!

So turn to the Lord. Ask him to help you examine your heart. He knows which motives need to be renewed, and he is ready to help you make that happen.

Remember, repentance and reform take time. God is infinitely patient. If you work with him, both your deeds and your ways will change!

“Thank you, Lord, for your patience and your love for me!”

Thứ Bảy tuần XVI Thường Niên
ngày 23.7.2022

Suy niệm: Gr 7, 1-11

Hãy sửa đổi những đường lối và việc làm của ngươi (Gr 7,3)

Hãy hình dung một người nào đó đang kêu lên, “Hãy sám hối!” trước cửa nhà thờ Công giáo địa phương. Bạn có thể nghĩ “Đó không phải là Mùa Chay”. “Người lạ này là ai mà bảo tôi thay đổi cuộc đời mình?”

Những người Do Thái ở Giêrusalem có lẽ cũng cảm thấy băn khoăn không kém khi tiên tri Giêrêmia đứng trước Đền thờ và bảo họ hãy sám hối. Họ có lẽ còn cảm thấy băn khoăn hơn khi nghe Giêrêmia dự đoán rằng nếu họ không thay đổi, sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ ra đi và khiến họ phải chịu sự hủy diệt và xâm lược.

Thông điệp của Giêrêmia gồm có hai phần: “Hãy sửa đổi những việc làm của bạn” và “Hãy sửa đổi đường lối của bạn”.

Vâng, hành vi của chúng ta – những việc làm của chúng ta – rất quan trọng. Những gì chúng ta làm, cách chúng ta nói chuyện với gia đình và liệu chúng ta có yêu thương người lân cận hay không – tất cả những điều này kéo chúng ta lại gần hơn hoặc chia rẽ chúng ta, cả với nhau và với Thiên Chúa.

Nhưng nếu chúng ta xem xét hành vi của mình, chúng ta cũng sẽ bắt đầu nhận ra những đường lối của mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu những gì đang diễn ra bên trong tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa muốn nói với “mức độ trái tim” này cũng giống như Ngài muốn nói với hành vi của chúng ta. Chúng ta có thể cố gắng ngừng làm những điều sai trái, nhưng trừ khi chúng ta thay lòng đổi dạ, sự thay đổi thực sự sẽ vẫn khó nắm bắt.

Đó là nơi xuất hiện sự ăn năn và Bí tích Hòa giải. Khi bạn xét mình, Thiên Chúa yêu cầu bạn kiểm tra hành động cũng như động cơ và ước muốn của bạn. Bạn có thể thấy rằng động lực của bạn là tốt nhưng “hành động” của bạn không phản ánh tốt những gì bạn dự định. Hoặc bạn có thể nhận ra rằng động cơ của bạn không thuần túy như bạn nghĩ. Dù bằng cách nào, như bạn thú nhận, ân sủng của Thiên Chúa ở đó để chữa lành và thay đổi bạn. Thay vì rời xa bạn, Ngài sẽ đi vào tâm hồn bạn sâu xa hơn nữa!

Vì vậy, hãy hướng về Chúa. Hãy xin Ngài giúp bạn xem xét tâm hồn của bạn. Ngài biết động cơ nào cần được đổi mới và sẵn sàng giúp bạn biến điều đó thành hiện thực.

Hãy nhớ rằng, ăn năn và sửa đổi cần có thời gian. Thiên Chúa kiên nhẫn vô cùng. Nếu bạn làm việc với Ngài, cả việc làm và cách làm của bạn sẽ thay đổi!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì sự kiên nhẫn và tình yêu của Chúa dành cho con!

* * *

Mt 13,24-30
Hãy để chúng cùng lớn lên

Fr. Manuel SÁNCHEZ Sánchez – Evangeli.net

Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm về một dụ ngôn đề cập đến cuộc sống cộng đồng, nơi có cả điều thiện và điều ác, Tin mừng và tội lỗi, liên tục lẫn lộn. Giải quyết tình huống này như người đầy tớ gợi ý có vẻ là cách tiếp cận hợp lý: “Ông có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không?” (Mt 13,28). Nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô hạn, và Ngài chờ đợi đến giây phút cuối cùng – như một người cha nhân hậu – chờ đợi khả năng thay đổi: “Cứ để chúng cùng nhau lớn lên cho đến khi thu hoạch” (Mt 13,30).

Có thể là một thực tế mơ hồ và tầm thường, nhưng đó là nơi Nước Thiên Chúa phát triển. Nó liên quan đến cảm giác được kêu gọi khám phá các dấu chỉ của Nước Thiên Chúa để chúng ta có thể thúc đẩy nó, trong khi chúng ta cố gắng tránh bất cứ điều gì khiến chúng ta trở thành tầm thường. Tuy nhiên, sống trong sự hỗn hợp giữa thiện và ác không nên cản trở cũng như không cản trở sự thăng tiến của đời sống tâm linh của chúng ta; vì nếu không, chúng ta nên biến lúa mì của mình thành cỏ dại. “Thưa ông, đó không phải là hạt giống tốt mà ông đã gieo trên ruộng của mình sao? Vậy cỏ dại đến từ đâu?” (Mt 13,27). Chúng ta không thể phát triển theo bất kỳ cách nào khác, cũng như không thể tìm kiếm Nước Trời ở bất cứ nơi nào khác ngoài xã hội mà chúng ta được ban cho để sinh sống. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho Nước Thiên Chúa phát triển trong đó.

Tin mừng mời gọi chúng ta không nên dựa vào sự “chính thống”, để vượt qua những khía cạnh hiện có của chủ nghĩa khắt khe và sự bè phái cuồng tín của cộng đồng Kitô hữu. Trong tất cả các hoạt động tập thể, cho dù chúng có ý nghĩa lành mạnh đến đâu, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy loại thái độ này. Dựa vào lý tưởng, tất cả chúng ta đều cảm thấy bị cám dỗ khi nghĩ rằng mình là những người may mắn đã đạt được sự hoàn hảo, trong khi phần còn lại vẫn còn rất xa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chứng minh rằng tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, vẫn đang trên đường của mình.

Do đó, chúng ta hãy cảnh giác để ngăn chặn ma quỷ lẻn vào chúng ta, đó là điều thường xảy ra khi chúng ta quá thích ứng với thế giới này. Thánh Angela Thánh Giá nói, “chúng ta không được lắng nghe tiếng nói của thế gian nói rằng có những người làm điều này hoặc điều kia; chúng ta tuân theo cách của riêng mình, không phát minh ra bất kỳ biến thể nào, và luôn làm theo cách của chúng ta để làm những điều đó, giống như những kho báu ẩn giấu; vì chúng sẽ mở cửa Thiên đàng cho chúng ta”. Hãy để Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta chỉ tuân theo tình yêu.

Comments are closed.

phone-icon