Sells all that he has and buys it – The WAU 27.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Wednesday July 27th 2022
Meditation: Matthew 13, 44-46

When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. (Matthew 13:46)

Have you ever noticed that children often become obsessed with a particular toy? They simply must have it. When they get that toy, it seems like the happiest day of their lives. But then their affection wears off, sometimes pretty quickly. And one day, that toy ends up thrown in a corner because something else has captured their attention.

This cycle of desire and boredom provides a lesson for all of us: even the best “toy” can’t satisfy what our hearts long for. Only Jesus can do that. He’s the “pearl of great price,” the only One who can give us lasting happiness (Matthew 13:46). He is worth everything we have because he’s the One who will bring us into his Father’s kingdom and ultimately to heaven.

But how do we get to the point of selling all that we have for Jesus? The truth is, even though we love the Lord, we can depend too much on the “toys” that capture our attention. We can get attached to our earthly possessions and pleasures and become distracted from the most beautiful and compelling “posession” there is: Jesus and his love for us.

The remedy for this isn’t necessarily found in getting rid of all your possessions or in saying no to everything in the world. It’s found in saying yes to Jesus. And that yes starts every day in your prayer time. It starts as you encounter him in the quiet of your heart. It starts as you see his mercy toward you and the love that led him to die for you. It grows as you envision his heavenly kingdom where he has prepared a place for you. In short, you recognize how utterly compelling and desirable he is.

So fix your eyes on Jesus! As you realize how much of a treasure he is, everything else will pale in comparison. As you come to understand how deeply he treasures you, you will treasure him all the more. Your affection for him will grow, and you will find that you aren’t as focused on material things. You’ll start seeing them for what they are—as blessings meant to help bring you closer to him.

“Jesus, you are the pearl of great price, and I want nothing more than to have you in my life!”

Thứ Tư tuần XVII Thường Niên
ngày 27.7.2022

Suy niệm: Mt 13, 44-46

Khi ông tìm thấy viên ngọc quý, ông về bán hết của cải để mua lấy nó (Mt 13,46)

Bạn có bao giờ để ý rằng trẻ em thường bị ám ảnh bởi một món đồ chơi cụ thể nào đó không? Đơn giản là chúng phải có nó. Khi chúng có được món đồ chơi đó, đó dường như là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng. Nhưng rồi tình cảm của chúng vụt tắt, đôi khi khá nhanh chóng. Và một ngày nọ, món đồ chơi đó cuối cùng bị ném vào một góc vì thứ khác đã thu hút sự chú ý của chúng.

Vòng quay ham muốn và buồn chán này đem lại một bài học cho tất cả chúng ta: ngay cả “món đồ chơi” tốt nhất cũng không thể thỏa mãn những gì tâm hồn chúng ta hằng mong ước. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm được điều đó. Ngài là “viên ngọc quý giá”, là Đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta hạnh phúc lâu dài (Mt 13,46). Ngài xứng đáng với tất cả những gì chúng ta có bởi vì Ngài là Đấng sẽ đưa chúng ta vào vương quốc của Cha ngài và cuối cùng là lên Thiên đàng.

Nhưng làm thế nào để chúng ta đi đến điểm bán tất cả những gì chúng ta có cho Chúa Giêsu? Sự thật là, ngay cả khi yêu mến Chúa, chúng ta có thể phụ thuộc quá nhiều vào những “món đồ chơi” thu hút sự chú ý của chúng ta. Chúng ta có thể bị dính mắc vào tài sản và thú vui trần thế của mình và trở nên xao lãng khỏi “tài sản” đẹp nhất và hấp dẫn nhất ở đó: Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.

Biện pháp khắc phục điều này không nhất thiết phải được tìm thấy trong việc loại bỏ tất cả tài sản của bạn hoặc nói không với mọi thứ trên đời. Nó được tìm thấy trong việc nói có với Chúa Giêsu. Và lời xin vâng đó bắt đầu mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của bạn. Nó bắt đầu khi bạn gặp Ngài trong khoảng thinh lặng của tâm hồn bạn. Nó bắt đầu khi bạn nhìn thấy lòng thương xót của Ngài đối với bạn và tình yêu đã khiến Ngài chết vì bạn. Nó lớn lên khi bạn hình dung vương quốc thiên đàng của Ngài, nơi Ngài đã chuẩn bị một chỗ cho bạn. Tóm lại, bạn nhận ra Ngài hoàn toàn hấp dẫn và đáng mơ ước như thế nào.

Vì vậy, hãy hướng về Chúa Giêsu! Khi bạn nhận ra Ngài là một kho báu đáng giá đến mức nào, mọi thứ khác sẽ nhạt nhòa khi so sánh. Khi bạn hiểu Ngài trân trọng bạn sâu sắc như thế nào, bạn sẽ càng trân trọng Ngài hơn. Tình cảm của bạn dành cho Ngài sẽ ngày càng lớn, và bạn sẽ thấy rằng mình không quá chú trọng vào vật chất. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy chúng vì chúng là gì – như những lời chúc phúc giúp mang bạn đến gần Ngài hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là viên ngọc trai quý giá, và con không muốn gì hơn là có được Chúa trong cuộc đời con!

Comments are closed.

phone-icon