Tình Cha

0

Phận con bé nhỏ mỏng manh,
Một cơn gió thoảng tan thành khói sương.
Thế mà Chúa vẫn đoái thương,
Cho làm con Chúa yêu thương hết tình.
Đến trao ban chính Con Mình,
Cứu con thoát khỏi tội tình oan khiên.
Chúa là Đấng rất trung kiên,
Chúa là người mẹ dịu hiền mến yêu.
Dù con lỗi phạm trăm chiều,
Chúa luôn tha thứ gọi kêu về Nhà.
Ôi tình Chúa quá bao la!
Lấy chi đền đáp ơn Cha ngất trời.
Chỉ mong sống trọn kiếp người,
Mai sau hưởng phúc quê Trời ngàn thu.

Têrêsa Mỹ Tiên (Tập Sinh)

Comments are closed.

phone-icon