I will turn again the captivity of Jacob’s tents – WAU 02.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Tuesday August 2nd 2022
Meditation:  Jeremiah 30: 1-2. 12-15. 18-22

I will turn again the captivity of Jacob’s tents (Jeremiah 30: 18)

The Israelites had strayed from God; they had sinned and now they were in exile, reaping the fruits of their disobedience. Through the prophet Jeremiah, God tells the people, “Because of your great guilt, your numerous sins, I have done this to you” (30:15).

After experiencing a heartbreaking loss, a young man read this verse and began to wonder if his own tragedy was somehow a punishment from God. Was there some sin that he had never confessed? This thought slowly seeped into his relationship with the Lord, and he began to pull further and further away from him.

One day at Mass, as he went forward to receive Communion, he sensed the Lord speaking to him in the quiet of his heart: “I am so happy and pleased that you have come to me.” The words broke through the lies and feelings of guilt that had caused him to put up barriers. He realized that God was not angry with him and that his loss was not a punishment. Quite the opposite. Now Jesus could show him how close he had been through all the pain.

When we face tragedy and hardship, we often search for a reason why. We desperately want to make sense of what has happened. Sometimes we blame ourselves, to the point of thinking it’s a punishment for sin.

Rather than condemnation, however, we can find comfort in the Lord. He is close to the brokenhearted (Psalm 34:19). He is not looking for a reason to punish us. Even in the case of Israel in Jeremiah’s time, his ultimate purpose for his people was healing and restoration (Jeremiah 30:18).

This is true for us too. Jesus came to heal and restore every situation. Sometimes we get to see that happen here and now, as when a miracle takes place or a relationship is mended. But for some things, we have to keep our eyes on heaven, where there will be no more sorrow, and every tear will be wiped away (Revelation 21:4).

Whatever you are facing, remember that the Lord is not out to punish you. Cling to him and ask him for his comfort and strength. He is with you always, especially in your sorrow and pain.

“Lord, thank you for your healing love.”

Thứ Ba tuần XVIII Thường Niên
ngày 02.8.2022

Suy niệm: Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22

Ta sẽ phục hồi lều trại của nhà Giacóp (Gr 30,18)

Dân Israel đã đi lạc xa Thiên Chúa; họ đã phạm tội và bây giờ họ phải lưu đày, gặt hái thành quả của sự không vâng lời của họ. Qua tiên tri Giêrêmia, Thiên Chúa nói với dân rằng: “Vì tội lỗi quá lớn, tội lỗi vô số của các ngươi, nên Ta đã làm điều này cho các ngươi” (30,15).

Sau khi trải qua một mất mát đau lòng, một người đàn ông trẻ tuổi đã đọc câu này và bắt đầu tự hỏi liệu bi kịch của chính mình bằng cách nào đó là sự trừng phạt từ Thiên Chúa. Có tội lỗi nào đó mà anh ấy chưa bao giờ thú nhận không? Suy nghĩ này từ từ ngấm vào mối tương quan của anh với Chúa, và anh bắt đầu ngày càng rời xa Ngài.

Một ngày nọ, trong Thánh lễ, khi tiến lên để rước lễ, anh cảm nhận được Chúa đang nói với anh trong tâm hồn yên tĩnh: “Ta rất vui và hài lòng vì con đã đến với Ta”. Những lời nói phá vỡ sự dối trá và cảm giác tội lỗi đã khiến anh ta đặt ra rào cản. Anh nhận ra rằng Thiên Chúa không giận anh và sự mất mát của anh không phải là một hình phạt. Hoàn toàn ngược lại. Bây giờ Chúa Giêsu có thể cho anh ta thấy Ngài đã ở bên cạnh anh trải qua mọi đau đớn như thế nào.

Khi đối mặt với bi kịch và khó khăn, chúng ta thường tìm kiếm lý do tại sao. Chúng ta rất muốn hiểu những gì đã xảy ra. Đôi khi chúng ta tự trách mình, đến mức nghĩ rằng đó là hình phạt cho tội lỗi.

Tuy nhiên, thay vì lên án, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi trong Chúa. Ngài gần gũi với người đau khổ (Tv 34,19). Ngài không tìm lý do để trừng phạt chúng ta. Ngay cả trong trường hợp của Israel vào thời Giêrêmia, mục đích cuối cùng của Ngài đối với dân Ngài là chữa lành và phục hồi (Gr 30,18).

Điều này cũng đúng với chúng ta. Chúa Giêsu đến để chữa lành và phục hồi mọi hoàn cảnh. Đôi khi chúng ta thấy điều đó xảy ra ở đây và bây giờ, như khi một phép màu xảy ra hoặc một mối tương quan được hàn gắn. Nhưng đối với một số điều, chúng ta phải để mắt đến Thiên đàng, nơi sẽ không còn buồn phiền nữa, và mọi giọt nước mắt sẽ được lau đi (Kh 21,4).

Dù bạn đang phải đối mặt với bất cứ điều gì, hãy nhớ rằng Chúa không trừng phạt bạn. Hãy bám lấy Ngài và cầu xin Ngài an ủi và tiếp thêm sức mạnh. Ngài luôn ở bên bạn, đặc biệt là trong nỗi buồn và nỗi đau của bạn.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình yêu chữa lành của Chúa.

* * *

Mt 14, 22-36

Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện một mình (Mt 14,23) 

Đi ngang qua khuôn viên trường Đại học Marseilles, một sinh viên kinh tế quan sát thấy một linh mục đang đọc kinh thần vụ. Đối với Jean-Baptiste Chautard, trải nghiệm có vẻ trần tục này “tạo ra trong tôi nhu cầu khẩn thiết là phải cầu nguyện từ đó về sau”. Cuối cùng, Chautard quyết định quay trở lại với đức tin của thời thơ ấu. Ông vào một tu viện Khổ tu và được thụ phong linh mục vào năm 1877. Tất cả những điều này là do lời cầu nguyện của một linh mục ẩn danh!

Chautard sau đó đã viết Linh hồn của người Tông Đồ. Ông viết, cầu nguyện luôn phải là những hoạt động tâm linh kỳ lạ, đặc biệt là hoạt động truyền giáo. Lời cầu nguyện nên trở thành “linh hồn” của bất kỳ công việc nào nhân danh Chúa.

Trong một lần, Chautard được giao nhiệm vụ giải cứu cộng đồng Trappist ở Paris khỏi cơn khủng hoảng tài chính. Thật không may, tài hùng biện và chuyên môn kinh tế của ông tỏ ra vô dụng. Tuyệt vọng, ông mang mối quan tâm của mình đến Thiên Chúa và Đức mẹ đồng trinh tại một ngôi đền gần đó. Khi rời khỏi đền thờ, ông gặp một người lạ, người này hỏi, “Bạn có phải là Linh mục dòng Khổ tu không? Tôi có thể giúp được gì cho cha không?” Tu viện đã được cứu nhờ lòng hảo tâm của người lạ, và cha Chautard một lần nữa thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

Chúa Giêsu liên tục quay lại cầu nguyện giữa những đòi hỏi về thời gian của Ngài. Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Ngài rút lui “cầu nguyện một mình” sau một ngày dài phục vụ đám đông (Mt 14,23). Nhiều lần, Ngài nói với mọi người rằng Ngài chỉ làm những gì Ngài nghe Cha mình bảo Ngài làm – trong lời cầu nguyện.

Nếu Chúa Giêsu cần nhiều thời gian với Chúa Cha, thì chúng ta cũng vậy. Và nếu Ngài được ban phước bởi những lần cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ như vậy.

Cuộc sống bận rộn. Những sự phân tâm thì vô số. Những cám dỗ dường như không hồi kết. Đừng để chúng kéo bạn xuống! Hãy kiên trì cầu nguyện. Mỗi ngày, hãy dành thời gian cần thiết để bạn nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu. Nói chuyện với Ngài về ngày của bạn, điều hay cũng như điều dỡ. Hoặc đọc một bài thánh vịnh chậm rãi và để cho các từ thấm qua bạn. Hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa Giêsu, và bạn sẽ cảm nghiệm được sự bình an và sự hướng dẫn của Ngài. Hãy nhớ rằng, Ngài yêu bạn và Ngài muốn dành thời gian cho bạn. Như Cha Chautard đã viết, Chúa Giêsu đang gọi: “Hãy trở lại với Ta. . . . Hãy rút lui ra khỏi đám đông một chút”. Hãy biến lời cầu nguyện trở thành linh hồn của cuộc đời bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa về món quà cầu nguyện.

Comments are closed.

phone-icon