Trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan – Suy niệm theo WAU ngày 27.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, August 2022

Saturday, August 27, 2022

(1Cor 1,26 -31)

Is Paul itemizing the Corinthians’ “weaknesses” to be unkind? No! He wants them to see that God demonstrates his love and power through people whom the world considers weak (1 Corinthians 1:27-28). He wants them to understand that whatever they accomplish is God’s work in and through them, not something for them to boast about.

We know that it’s a good thing to offer God our strengths and talents. But what about offering him our weaknesses?

Perhaps your “weakness” is that you think you’re not a very good cook. But the parish needs help providing meals for a homeless shelter. So you take a deep breath, pull out your favorite recipe, and invite God to compensate for your inadequacy. As you do your best, you may realize that you are helping support the body of Christ.

Maybe you are timid by nature, but you become aware of a need at work that no one else is stepping up to fill. Even though you are not the most qualified person, you jump in and take the risk. Because you didn’t overthink it, you get a project started that opens the door for other people to get involved, maybe people who are even better qualified than you.

You might be at a point in your life where you are not in control of your own time. Your health or living situation puts a constraint on how you spend your time, and that might feel like a weakness. But you can surrender your time constraints to the Lord and put love and energy into the things you can do. That attitude of doing even small or mundane things with great love can then rub off on the people around you.

Every day you are surrounded by opportunities to offer yourself—weaknesses and all—to the Lord. Give him all that you are and all that you have, and trust in his power working through you even in your weakness (2 Corinthians 12:9). He loves you and has a perfect plan for how you can build his kingdom.

“Lord, I offer all of myself to you.”

Thứ Bảy, ngày 27.8.2022

(1Cr 1,26 -31)

Thánh Phaolô liệt kê những “điểm yếu” của người Côrintô có phải là điều không tốt không? Không! Ngài muốn họ thấy rằng Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương và quyền năng của Ngài qua những người mà thế gian coi là yếu đuối (1Cor 1,27-28). Ngài muốn họ hiểu rằng bất cứ điều gì họ hoàn thành đều là công việc của Thiên Chúa trong và thông qua họ, không phải điều gì đó để họ khoe khoang.

Chúng ta biết rằng việc dâng lên Thiên Chúa những sức mạnh và tài năng của chúng ta là một điều tốt. Nhưng còn việc dâng cho Ngài những yếu đuối của chúng ta thì sao?

Có lẽ “điểm yếu” của bạn là bạn cho rằng mình không phải là người nấu ăn giỏi. Nhưng giáo xứ cần giúp đỡ để cung cấp bữa ăn cho một nơi cư trú cho người vô gia cư. Vì vậy, bạn hít thở sâu, rút ​​ra công thức yêu thích của bạn và mời Thiên Chúa bù đắp cho sự thiếu sót của bạn. Khi cố gắng hết sức, bạn có thể nhận ra rằng bạn đang giúp nâng đỡ thân thể của Đức Kitô.

Có thể bản chất bạn là người nhút nhát, nhưng bạn nhận thức được nhu cầu trong công việc mà không ai khác đang thúc đẩy để lấp đầy. Mặc dù bạn không phải là người có trình độ cao nhất, nhưng bạn vẫn nhảy vào và chấp nhận rủi ro. Bởi vì bạn không suy nghĩ quá nhiều, bạn bắt đầu một dự án mở ra cánh cửa cho những người khác tham gia, có thể là những người thậm chí còn có trình độ tốt hơn bạn.

Bạn có thể đang ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mà bạn không kiểm soát được thời gian của chính mình. Tình hình sức khỏe hoặc cuộc sống của bạn đặt ra một hạn chế đối với cách bạn sử dụng thời gian của mình và đó có thể khiến bạn cảm thấy như một điểm yếu. Nhưng bạn có thể phó thác những hạn chế về thời gian của mình cho Chúa và đặt tình yêu và sức lực vào những việc bạn có thể làm. Thái độ làm những việc nhỏ nhặt hay bình thường với tình yêu thương lớn lao đó có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn.

Mỗi ngày, bạn được bao quanh bởi những cơ hội để dâng mình – những điểm yếu và tất cả – cho Chúa. Hãy dâng cho Ngài tất cả những gì bạn có và tất cả những gì bạn có, và tin tưởng vào quyền năng của Ngài đang làm việc thông qua bạn ngay cả khi bạn yếu đuối (2Cor 12,9). Ngài yêu thương bạn và có một kế hoạch hoàn hảo về cách bạn có thể xây dựng vương quốc của Ngài.

Lạy Chúa, con xin dâng tất cả bản thân cho Chúa.

 

 

VÌ NGƯƠI TRUNG THÀNH TRONG NHỮNG ĐIỀU NHỎ 

Mt 25, 14-30              

Lớn hơn thì tốt hơn – hoặc họ nói vậy. Chúng ta muốn xe lớn, nhà lớn, tiền lớn. Chúng ta muốn được coi là một số lượng lớn. Ngay cả câu chuyện dụ ngôn hôm nay dường như cũng ủng hộ “phúc lành của sự nhiều hơn” này. Chúng ta khao khát trở thành người đầy tớ nhận được mười yến, hoặc ít nhất là năm yến. Chúng ta muốn thu được nhiều lợi nhuận và nhận được lời khen ngợi từ những người khác, giống như những người đầy tớ làm việc hiệu quả được nhà vua tôn vinh. Câu chuyện dụ ngôn dường như nói rằng những kết quả lớn làm vui lòng Thiên Chúa. Nhưng đó có thực sự là những gì Chúa Giêsu đang nói không? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Thánh sử Mátthêu kẹp câu chuyện này giữa hai dụ ngôn về Chúa tái lâm. Câu chuyện thứ nhất ca ngợi các cô trinh nữ khôn ngoan, những người đã sẵn sàng, đèn đổ đầy dầu của họ khi chàng rể đến (Mt 25, 10). Câu chuyện thứ hai so sánh chiên và dê, chúng được đánh giá dựa trên sự quan tâm của họ đối với “những người bé nhỏ nhất” (25, 45). Và giữa hai câu chuyện này là dụ ngôn về một vị vua ca ngợi những người đầy tớ siêng năng của mình: “Vì các ngươi trung thành trong những việc nhỏ, nên ta sẽ giao cho các ngươi những trách nhiệm lớn lao” (25, 21. 23).

Những cô trinh nữ khôn ngoan không làm được điều gì đặc biệt ấn tượng. Họ chỉ mang theo bình dầu của họ. “Những con chiên” có vẻ ngạc nhiên khi biết rằng công việc thương xót của họ lại quan trọng đến vậy. Và mặc dù lợi nhuận của những người hầu làm ông hài lòng, nhưng nhà vua sẽ chỉ hài lòng với lợi tức ngân hàng. Trong cả ba trường hợp, điều đó không liên quan đến mức độ của nhiệm vụ hoặc số lượng lợi nhuận. Nhà vua quan tâm đến sự trung tín. Những điều nhỏ nhặt, không đáng kể, thậm chí là âm thầm làm ông hài lòng. Và chúng cũng làm vui lòng Chúa Giêsu.

Không nhiều người trong chúng ta có thể làm những việc lớn cho Thiên Chúa, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những việc nhỏ. Thiên Chúa nhìn thấy những nỗ lực dù là nhỏ nhặt nhất của chúng ta, và Ngài đánh giá cao sự trung thành của chúng ta trong việc làm tốt chúng. Chúa Giêsu khen bà góa nghèo đã cho hai đồng tiền (Lc 21, 2). Ngài nhìn thấy tấm lòng của bà, lòng tin và sự trung tín của bà. Và Ngài nhìn thấy của bạn. Ngài nhìn thấy những lời cầu nguyện mà bạn dâng lên khi không có ai nhìn thấy. Bát đĩa bạn rửa lần thứ một trăm. Sáng sớm bạn đi làm để nuôi sống gia đình bạn. Cuộc gọi điện thoại của bạn cho cha mẹ già. Ngài hứa, “Vì ngươi đã trung tín trong những điều nhỏ… Hãy đến chia sẻ niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25, 23).

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành trong những việc nhỏ ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon