It is . . . a failure on your part… – Suy niệm theo WAU ngày 06.9.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Tuesday, Septemper 06, 2022

It is . . . a failure on your part that you have lawsuits against one another.

1 Corinthians 6:1-11

We all know what it’s like to be at odds with someone. We’ve experienced misunderstanding, conflict, even animosity with other people. And that means we’re not so different from the Corinthian believers whom Paul admonishes in today’s first reading. They just couldn’t seem to resolve conflicts among themselves. They spent a lot of time suing one another, likely over petty differences. And Paul told them that needed to stop.

Paul wasn’t condemning the legal system. He was encouraging the Corinthians not to give up on each other. He wanted them to make every effort to settle their own disagreements and live in peace with one another. And that’s good advice for us too.

How good are you at resolving your differences with other people? So many of the conflicts we experience spring from our own selfishness or stubbornness, which can divide us from one another. And that’s something we can change. How? Look back at Paul’s words to the Corinthians and consider your role in a conflict you are involved in. Are there ways in which you are “inflicting injustice” in that situation (1 Corinthians 6:8)? If so, take responsibility for that, and seek the grace of forgiveness and reconciliation.

Of course, there are circumstances in which you really are not the one at fault, and other times when you need to seek the remedy of law. But for many of the conflicts we routinely face, the best way to find peace is to make sure our own lives are in order. Then we’ll be better able to treat our brothers and sisters in Christ with the humility and the respect they deserve. We might even become more willing to put up with a little inconvenience. Patience, generosity, and understanding can do wonders in helping to resolve personal differences.

So let’s take responsibility. Let’s practice going out of our way to be generous and forgiving. Let’s not give up on one another. You might be surprised how effective it is when we welcome Jesus’ peace into our relationships.

“Lord, make me an instrument of your peace.”

Thứ Ba, ngày 06.9.2022

Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi

1Cor 6, 1-11

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác mâu thuẫn với ai đó. Chúng ta đã trải qua sự hiểu lầm, xung đột, thậm chí thù hằn với những người khác. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không quá khác biệt với những tín hữu Côrintô mà Phaolô khuyên nhủ trong bài đọc một hôm nay. Họ dường như không thể giải quyết xung đột với nhau. Họ đã dành rất nhiều thời gian để kiện nhau, có thể là vì những khác biệt nhỏ. Và Phaolô nói với họ rằng cần phải dừng lại.

Phaolô không lên án hệ thống pháp luật. Ông đang khuyến khích người Côrintô không từ bỏ nhau. Ông muốn họ cố gắng hết sức để giải quyết những bất đồng của riêng mình và chung sống hòa bình với nhau. Và đó cũng là lời khuyên tốt cho chúng ta.

Bạn giỏi đến mức nào trong việc giải quyết sự khác biệt của mình với người khác? Rất nhiều xung đột mà chúng ta trải qua bắt nguồn từ sự ích kỷ hoặc bướng bỉnh của chính mình, điều này có thể chia rẽ chúng ta với nhau. Và đó là điều chúng ta có thể thay đổi. Làm sao? Hãy nghĩ lại những lời Phaolô nói với người Côrintô và xem xét vai trò của bạn trong một cuộc xung đột mà bạn đang tham gia. Nếu vậy, hãy chịu trách nhiệm về điều đó, và tìm kiếm ân sủng của sự tha thứ và hòa giải.

Tất nhiên, có những trường hợp mà bạn thực sự không phải là người có lỗi, và những lúc khác, bạn cần tìm đến sự khắc phục của pháp luật. Nhưng đối với nhiều cuộc xung đột mà chúng ta thường xuyên phải đối mặt, cách tốt nhất để tìm thấy hòa bình là bảo đảm cuộc sống của chúng ta có trật tự. Sau đó, chúng ta sẽ có thể đối xử tốt hơn với anh chị em của mình trong Đức Kitô bằng sự khiêm nhường và sự tôn trọng mà họ đáng có. Chúng ta thậm chí có thể trở nên sẵn sàng hơn với một chút bất tiện. Sự kiên nhẫn, độ lượng và sự hiểu biết có thể làm nên điều kỳ diệu trong việc giúp giải quyết những khác biệt cá nhân.

Vì vậy, chúng ta hãy chịu trách nhiệm. Hãy tập ra khỏi mình để trở nên rộng lượng và tha thứ. Đừng từ bỏ nhau. Bạn có thể ngạc nhiên về hiệu quả của nó khi chúng ta chào đón sự bình an của Chúa Giêsu vào các mối tương quan của chúng ta.

Lạy Chúa, hãy biến con thành công cụ bình an của Chúa.

 

NGÀI ĐÃ DÀNH CẢ ĐÊM ĐỂ CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA  

Lc 6, 12-19    

Đây là một ngày thực sự bận rộn đối với Chúa Giêsu, phải không? Ngài đã chọn mười hai sứ đồ. Sau đó, Ngài đã dạy cho một đám đông lớn. Sau đó, Ngài chữa lành tất cả những người bệnh trong đám đông và đuổi quỷ khỏi họ. Và Ngài đã làm tất cả những điều này sau khi đã dành cả đêm để cầu nguyện!

Chắc chắn, đây không phải là điều ngẫu nhiên. Rõ ràng, Chúa Giêsu cảm thấy cần phải cầu nguyện trước khi hoàn thành tất cả những điều này. Nhưng bạn nghĩ lời cầu nguyện đó như thế nào? Bạn có nghĩ rằng Ngài phải cầu xin Cha mình: “Ngày mai con nên chọn ai cho các môn đồ của con?” hoặc “Con nên nói gì với đám đông?” hoặc “Làm thế nào con sẽ chữa lành tất cả những người đó?”

Có được câu trả lời cho những câu hỏi đó có lẽ là một phần trong lời cầu nguyện của Ngài. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, Ngài cầu nguyện để được hiệp thông với Cha của mình. Ngài cầu nguyện vì Ngài là một với Cha và Ngài muốn thưởng thức sự hiệp nhất đó. Ngài cần phải nói: “Con yêu Cha!” và để nghe Cha nói với mình: “Cha yêu Con!” Tất cả những điều tuyệt vời mà Ngài đã làm vào ngày hôm sau đều chảy ra từ mối tương quan yêu thương đó.

Trọng tâm của nó, đó là tất cả những gì cầu nguyện – mối tương quan của chúng ta với Chúa. Tất nhiên, chúng ta nên cầu xin với Ngài về nhu cầu của chúng ta, và tất nhiên, Ngài rất thích nghe những yêu cầu đó. Nhưng nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta là được hiệp thông với Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống của chúng ta. Cầu nguyện có nghĩa là một cuộc trò chuyện yêu thương, trong đó chúng ta bày tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và Ngài bày tỏ tình yêu của mình đối với chúng ta.

Hôm nay, hãy thử tiếp cận lời cầu nguyện theo cách đó. Hãy coi đó là cơ hội gặp gỡ với Cha trên trời của bạn. Bắt đầu bằng cách khen ngợi Ngài vì lòng tốt, sự chung thủy và lòng nhân từ của Ngài. Cảm ơn Ngài vì tất cả những lời chúc phúc mà Ngài đã dành cho bạn. Hãy nói với Ngài rằng bạn yêu Ngài nhiều như thế nào. Sau đó, hãy lắng nghe phản hồi của Ngài. Ngài sẽ nhắc bạn nhớ về tình yêu của mình theo nhiều cách khác nhau. Ngài có thể nói “Cha yêu con” trong sự im lặng của trái tim bạn hoặc trong một đoạn Kinh thánh yêu thích. Ngài có thể nhắc bạn nhớ về khoảng thời gian mà Ngài đã chúc phúc cho bạn trong quá khứ. Và trên hết, Ngài sẽ đổ đầy Thánh Linh cho bạn để bạn có thể sống như đứa con yêu dấu của Ngài.

Lạy Cha, con yêu Cha hơn bất cứ điều gì khác! Cảm ơn Cha đã yêu thương con và cho con thành con của Cha!

Comments are closed.

phone-icon