Bài giảng lễ của Cha Giám Tỉnh trong ngày Họp mặt Gia đình Đa Minh Việt Nam 2022

0

Bài giảng của cha Giám tỉnh – Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam – Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam trong Thánh lễ Tạ ơn NGÀY GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM 07.11.2022 – Chủ đề: THÁNH VINH SƠN LIÊM 250 NĂM, VỊ CHỨNG NHÂN HÒA BÌNH – tại nguyện đường Hội dòng ĐA MINH TAM HIỆP.

Comments are closed.

phone-icon