One will be taken and the other left – Suy niệm ngày 11.11.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, November 11, 2022

One will be taken and the other left”

Scripture:  Luke 17:26-37

26 As it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of man.  27 They ate, they drank, they married, they were given in marriage, until the day when Noah entered the ark, and the flood came and destroyed  them all. 28 Likewise as it was in the days of Lot – they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built, 29 but on the day when Lot went out from Sodom fire and sulphur rained from heaven and destroyed them all – 30 so will it be on the day when the Son of man is revealed. 31 On that day, let him who is on the housetop, with his goods in the house, not come down to take them away; and likewise let him who is in the field not turn back. 32 Remember Lot’s wife. 33 Whoever seeks to gain his life will lose it, but whoever loses his life will preserve it. 34 I tell you, in that night there will be two in one bed; one will be taken and the other left. 35 There will be two women grinding together; one will be taken and the other left.” 37 And they said to him, “Where, Lord?” He said to them, “Where the body is, there the eagles will be gathered together.”

Thứ Sáu, ngày 11.11.2022

Một người sẽ bị đưa đi và một người ở lại

Lc 17,26-37

26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy? ” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

Meditation: What can nature teach us about the return of the Lord Jesus on the day of final judgment at the end of the world? Jesus quoted a familiar proverb to his audience: Where the body is, there the eagles (or vultures) will be gathered together (Luke 17:37). Eagles, like vultures, are attracted to carrion – the carcass of dying or dead animals. The Book of Job describes the eagle spying out its prey from afar (Job 39:29). The eagles swoop to catch their prey when the conditions are right, especially if the prey is exposed and vulnerable to a surprise attack. Severely weakened or dying prey have no chance of warding off forces that can destroy and kill.

Sign of the gathering eagles and vultures

What’s the point of this analogy? When the day of God’s final judgment and vindication comes, the scene and location will be obvious to all.  Those who have rejected God and refused to believe in his Son the Lord Jesus Christ will perish on the day of judgment – just like the beasts of prey who are cut off from the land of the living. The Lord Jesus will vindicate those who have believed in him and he will reward them with everlasting joy and happiness in his kingdom. The return of the Lord Jesus at the close of this present age is certain, but the time is unknown. The Day of the Lord’s judgment and final verdict will come swiftly and unexpectedly. Jesus warns his listeners to not be caught off guard when that day arrives. It will surely come in God’s good time!

Those who accept Jesus Christ as Lord will enter his everlasting kingdom

What does Jesus mean when he says that one person will be taken and another left? God judges everyone individually on how each person has  responded to his gracious mercy and invitation to accept his Son as Lord and Ruler over all. The Lord Jesus gives us personal freedom to accept or reject him as Lord and Savior. We are free to live as citizens of his kingdom or to choose for the kingdom of darkness that stands in opposition to God and his rule. No one can pass off their personal responsibility to someone else – no matter how close the ties may be in this present life. We will each have to give an account to the Judge of All for how we have accepted or rejected him as our lord and savior.

The good news is that the Lord Jesus freely offers each one of us the grace, strength, and help we need to turn to him to receive pardon for our sins and healing for our minds and hearts so we can embrace his good will for our lives and find the way to our heavenly Father’s home. The Lord Jesus gives us his Holy Spirit to lead and guide us in his wisdom, truth, and love. The Holy Spirit helps us to turn away from sin and rebellion and to embrace God’s way of love, righteousness (moral goodness), and holiness.

The Lord’s warning of judgment is motivated by his love for each one of us. He does not desire the death of any one (Ezekiel 18:23 and 33:11). He bids us to choose for life rather than death – for goodness and righteousness rather than sin and evil (Deuteronomy 30:19). The Lord’s ‘Day of Judgment’ will bring terror and disaster for those who have not heeded his warning or who have refused his gracious help. The Day of the Lord’s Return will be a cause for great joy and vindication for those who have put their trust in the Lord Jesus.

The choices we make now – for or against Christ – will either lead us on the path of life or death – heaven or hell

God’s Day of Judgment is a cause for great joy and reward for those who have waited with patient hope and longing for the Lord Jesus to return again in glory and power. The people in Noah’s time ignored the Lord’s warning of judgment because their hearts were hardened and they were rebellious towards God. When the great flood swept over the earth, they missed the boat, literally! Whose boat or safety net are you staking your life on – the world’s life-raft to short-lived success and happiness or to the indestructible Ark of God whose foundation is Jesus Christ and his victorious cross? Those whose hope is firmly anchored in heaven will not be disappointed when the day of final judgment comes. They rejoice even now that their names are written in heaven (Luke 10:20) and they look with eager longing for the day when they will see the Lord face to face (Revelation 22:4). Is your hope firmly placed in the Lord Jesus and his return in glory?

“Lord Jesus Christ, I place all my hope in you because you have redeemed the world by your death on the cross and by your victory over the grave. Help me to never lose sight of the goal of heaven that I may live each day in joyful anticipation of your return in glory.”

Suy niệm: Thiên nhiên có thể dạy cho chúng ta điều gì về việc trở lại của Đức Giêsu vào ngày phán xét chung lúc tận thế? Đức Giêsu trích dẫn một câu tục ngữ quen thuộc với thính giả của mình: Xác chết ở đâu, thì diều hâu ở đó (Lc 17,37). Diều dâu, giống như chim kền kền, rất thích xác chết – người chết hoặc động vật chết. Sách ông Gióp mô tả diều hâu theo dõi con mồi của nó từ xa (G 39,29). Diều hâu đột kích để bắt con mồi khi các điều kiện thuận lợi, đặc biệt nếu con mồi xuất hiện và có yếu điểm trước cuộc tấn công bất ngờ. Ác liệt nhất là con mồi suy yếu hay sắp chết không có cơ hội tránh né sức mạnh có thể tiêu diệt và giết chết.

Dấu chỉ thu hút diều hâu

Điểm chính của phép loại suy (sự tương tự) này là gì? Khi ngày xét xử và lời bào chữa cuối cùng của Thiên Chúa đến, quang cảnh và nơi chốn sẽ rõ ràng với mọi người. Những ai đã loại bỏ Thiên Chúa và từ chối tin vào người Con là Chúa Giêsu Kitô sẽ bị diệt vong vào ngày phán xét – giống như thú săn mồi, kẻ bị bắt đi khỏi vùng đất của người sống. Chúa Giêsu sẽ bào chữa cho những ai đã tin vào Người và Người sẽ thưởng cho họ với niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời. Sự trở lại của Chúa Giêsu vào ngày tận thế là chắc chắn, nhưng thời gian thì chưa biết. Ngày phán xét và bào chữa cuối cùng của Chúa đến nhanh chóng và bất ngờ. Đức Giêsu cảnh báo những người nghe không mất cảnh giác khi ngày đó chợt đến. Nó sẽ đến một cách chắc chắn theo đúng thời gian của Thiên Chúa!

Những ai đón nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa sẽ vào nước vĩnh cửu của Người

Đức Giêsu có ý gì khi nói rằng một người sẽ bị đem đi và một người sẽ ở lại? Thiên Chúa phán xét mỗi người cách riêng rẽ về cách họ đã đáp lại lòng thương xót nhân hậu và lời mời gọi của Người để tiếp nhận người Con là Chúa và Chủ tể trên tất cả mọi người. Chúa Giêsu ban cho chúng ta tự do cá nhân để đón nhận hay khước từ Người là Chúa và là Đấng cứu độ. Chúng ta tự do để sống như những công dân nước trời hay chọn vương quốc của tối tăm để chống đối Thiên Chúa và vương quyền của Người. Không ai có thể đỗ trách nhiệm cá nhân cho người khác – cho dù thân thiết mấy ở đời này đi nữa. Mỗi người chúng ta phải trả lẽ với Đấng xét xử mọi người về cách thức chúng ta đã đón nhận hay khước từ Người là Chúa và là Đấng cứu độ như thế nào.

Tin mừng là Chúa Giêsu rộng rãi ban cho mỗi người chúng ta ơn sủng, sức mạnh, và trợ giúp mà chúng ta cần để quay về với Người đón nhận ơn tha thứ tội lỗi và sự chữa lành tâm trí chúng ta để chúng ta có thể đón nhận ý Người cho cuộc đời mình và tìm ra con đường về nhà Cha. Đức Giêsu ban Thánh Thần cho chúng ta để dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta trong sự khôn ngoan, sự thật, và tình yêu của Người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta từ bỏ tội lỗi và sự chống đối để đón nhận con đường yêu thương, công chính, và thánh thiện của Thiên Chúa.

Lời cảnh báo của Chúa về sự phán xét là do tình yêu của Người dành cho mỗi người chúng ta. Người không muốn ai phải chết (Ed 18,23; 33,11). Người kêu gọi chúng ta chọn lựa sự sống hơn là sự chết – cho sự tốt lành và công chính hơn là tội lỗi và sự dữ (Đnl 30,19). Ngày phán xét của Chúa sẽ đem tới sự sợ hãi và tai họa cho những ai không lắng nghe lời cảnh báo của Người hay từ chối ơn sủng và sự trợ giúp của Người. Ngày trở lại của Chúa sẽ là nguyên cớ cho niềm vui và sự bào chữa tuyệt vời cho những ai đặt tin cậy nơi Chúa Giêsu.

Những chọn lựa chúng ta làm bây giờ – theo hay chống Đức Kitô – sẽ dẫn chúng ta tới con đường sống hay chết – Thiên đàng hay hỏa ngục

Ngày phán xét của Chúa là cớ cho niềm vui và phần thưởng lớn lao cho những ai chờ đợi với niềm hy vọng và ao ước kiên nhẫn cho sự trở lại của Chúa trong vinh quang. Người sống ở thời ông Noê phớt lờ lời cảnh báo xét xử của Chúa vì lòng họ chai đá và chống đối Thiên Chúa. Khi cơn lụt ập xuống trái đất, họ mất con thuyền, theo nghĩa đen! Con thuyền hay sự bảo đảm của ai mà bạn đang dựa đời mình trên đó – con thuyền của thế gian dẫn tới sự thành công và hạnh phúc tạm bợ hay con thuyền của Chúa mà nền tảng của nó là Đức Giêsu Kitô và thập giá chiến thắng của Người? Những ai có niềm hy vọng vững chắc vào Thiên đàng sẽ không bị thất vọng, khi ngày phán xét cuối cùng đến. Thậm chí bây giờ họ sẽ vui mừng vì tên họ được ghi trên trời (Lc 10,20) và họ nóng lòng mong đợi ngày họ sẽ được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt (Kh 22,4). Niềm hy vọng của bạn có đặt vững chắc vào Chúa Giêsu và ngày trở lại vinh quang của Người không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, con đặt tất cả hy vọng của con trong Chúa, bởi vì Chúa đã cứu độ trần gian bằng cái chết trên thập giá, và bằng sự sống lại vinh quang của Người. Xin Chúa giúp con đừng bao giờ đánh mất mục đích Thiên đàng, để con có thể sống mỗi ngày trong sự tham dự niềm vui của ngày giáng lâm của Chúa trong vinh quang.

Comments are closed.

phone-icon