Thánh lễ Tạ ơn Ngày Gia Đình Đa Minh Việt Nam 06.11.2022

0

THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM 07.11.2022 – Chủ đề: THÁNH VINH SƠN LIÊM 250 NĂM, VỊ CHỨNG NHÂN HÒA BÌNH – tại nguyện đường Hội dòng ĐA MINH TAM HIỆP do cha Giám tỉnh – Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam – Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam đồng tế với các anh em Linh mục dòng Đa Minh.

Comments are closed.

phone-icon