…to pray always without becoming weary – Suy niệm theo WAU ngày 12.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. (Luke 18:1)

Mike knew that Tom’s son had been battling a drug addiction. So when they met up for breakfast on a recent Saturday morning, Mike wondered how his friend was handling the situation. But he wasn’t sure how to bring up such a sensitive topic.

He didn’t have to. As they sat down together, Tom surprised Mike by asking, “Can we say an Our Father for my son? I’ve started praying for his healing before every meal.”

We can applaud the widow in Jesus’ parable for showing a similar kind of perseverance. Let’s imagine what life must have been like for an elderly widow in her situation. It must not have been easy to keep getting her petition before the judge. She could have had to change her schedule of errands, cooking, and cleaning so that she could knock on the judge’s door. She might have had a hard time walking to his place every day. And then she would have had to weather the curious stares from all the other petitioners who saw her arriving day after day. But in the end, she prevailed.

Jesus wants us to have the same kind of stubbornness when it comes to praying for our needs and the needs of the people around us. This doesn’t have to be especially dramatic either. It can be as simple as praying for a different intention before every meal. We can also pray while brushing our teeth, waiting for our morning coffee to brew, or standing in line at the grocery store. We could even add intercession to our morning commute or our daily exercise. The point is to be consistent and persistent. In the end, we will prevail. Remember, God is so much kinder than that unjust judge!

So keep knocking on his door. Keep bringing your needs to him. Then watch as he changes people’s lives – and your heart in the process.

“Here I am, Lord. Once again I bring my needs to you. O Lord, hear and answer!”

Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí (Lc 18,1)

Mike biết rằng con trai của Tom đã phải chiến đấu với chứng nghiện ma túy. Vì vậy, khi họ hẹn nhau đi ăn sáng vào một buổi sáng thứ Bảy gần đây, Mike tự hỏi bạn của mình đang xử lý tình huống như thế nào. Nhưng anh ấy không chắc làm thế nào để đưa ra một chủ đề nhạy cảm như vậy.

Anh ấy không cần phải làm vậy. Khi họ ngồi xuống cùng nhau, Tom đã làm Mike ngạc nhiên khi hỏi: “Chúng ta có thể đọc một kinh Lạy Cha cho con trai tôi không? Tôi đã bắt đầu cầu nguyện cho sự chữa lành của nó trước mỗi bữa ăn”.

Chúng ta có thể vỗ tay cho người đàn bà góa trong dụ ngôn của Chúa Giêsu vì đã thể hiện lòng kiên trì tương tự. Hãy tưởng tượng cuộc sống của một góa phụ lớn tuổi trong hoàn cảnh của bà ấy sẽ như thế nào. Không dễ dàng gì để tiếp tục nhận được đơn kiện của bà ấy trước quan tòa. Lẽ ra bà phải thay đổi lịch làm việc lặt vặt, nấu nướng và dọn dẹp để có thể đến gõ cửa thẩm phán. Bà ấy có thể đã gặp khó khăn khi đi bộ đến chỗ ông ta mỗi ngày. Và rồi bà ấy sẽ phải vượt qua những ánh mắt tò mò từ tất cả những người thỉnh nguyện khác, những người đã nhìn thấy bà ấy đến ngày này qua ngày khác. Nhưng cuối cùng, bà ấy đã thắng thế.

Chúa Giêsu muốn chúng ta có cùng một loại chai lì khi cầu nguyện cho nhu cầu của mình và nhu cầu của những người xung quanh. Điều này cũng không cần phải quá kịch tính. Nó có thể đơn giản như cầu nguyện cho một ý định khác trước mỗi bữa ăn. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện trong khi đánh răng, đợi pha cà phê sáng hoặc đứng xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa. Chúng ta thậm chí có thể thêm lời cầu nguyện vào việc đi làm buổi sáng hoặc bài tập hằng ngày của chúng ta. Vấn đề là phải nhất quán và kiên trì. Cuối cùng, chúng ta sẽ thắng thế. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa tốt lành hơn rất nhiều so với vị thẩm phán bất công đó!

Vì vậy, hãy tiếp tục gõ cửa nhà Ngài. Tiếp tục đưa nhu cầu của bạn đến với Ngài. Sau đó, hãy xem khi Ngài thay đổi cuộc sống của mọi người – và trái tim của bạn trong quá trình này.

Lạy Chúa, này con đây. Một lần nữa con mang nhu cầu của con đến với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe và đáp lời con!

Comments are closed.

phone-icon