Vũ khúc CHÀO MỪNG

0

Vũ khúc CHÀO MỪNG do các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp biểu diễn để chia sẻ niềm  quý anh chị em trong Gia đình Đa Minh Việt Nam đến tham dự NGÀY GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM 06.11.2022 – Chủ đề: THÁNH VINH SƠN LIÊM 250 NĂM, VỊ CHỨNG NHÂN HÒA BÌNH – tại Hội dòng ĐA MINH TAM HIỆP.

Comments are closed.

phone-icon