Xin dạy chúng con cầu nguyện

0

Tác giả: Agnes M. Kovacs
Nguồn: WAUPrayer Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Một Lời Giới Thiệu để Cầu Nguyện

Như các môn đệ ngày xưa, chúng ta khẩn cầu: “Xin dạy chúng con cầu nguyện”. 

Tuy nhiên, cầu nguyện là một thái độ hơn là một kỹ năng. Cầu nguyện nói về sự sẵn lòng để thực hiện hơn là về cách mà chúng ta thực hiện nó. Một vài hướng dẫn nào đó chắc chắn hữu ích, nhưng điều quan trọng là biết rằng không có một cách cầu nguyện nào là chuẩn xác. Lời cầu nguyện và cuộc sống cầu nguyện của chúng ta sẽ không giống với những người khác, tùy thuộc vào tính cách cá nhân, những kinh nghiệm cuộc sống và những hoàn cảnh của chúng ta. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng một khi những gì thích hợp đẹp đẽ không còn hấp dẫn chúng ta nữa, vì chúng ta đã thay đổi. Cầu nguyện thay đổi chúng ta và thay đổi với chúng ta. Cầu nguyện là một sự diễn tả nhu cầu của chúng ta là được ở trong mối tương quan với Tình Yêu thánh thiêng, ở đây và bây giờ. Thánh Augustinô đã nói về điều đó cách tuyệt vời nhất: “Tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa mà thôi”.

Cầu nguyện hợp thành một đối với gia sản Kitô-Do Thái giáo chúng ta. Thánh Kinh cho thấy người Do Thái chìm đắm trong cầu nguyện.

Toàn bộ cuốn sách Sách Thánh Vịnh, được dành riêng cho việc cầu nguyện. Các trình thuật Tin Mừng đầy những dẫn chứng về việc Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Người cầu nguyện một mình và cầu nguyện với những người khác, riêng tư và trước hàng ngàn người. Người đã đọc thuộc lòng những lời cầu nguyện từ gia sản Do Thái giáo và dâng chính lời cầu nguyện của riêng mình. Cầu nguyện đã giúp Chúa Giêsu ở lại trong sự đồng điệu với Chúa Cha và có được sức mạnh để sống sứ mệnh của mình.

Những lời cầu nguyện phụng vụ và ngoài phụng vụ của các môn đệ và của Giáo Hội sơ khai đã được gìn giữ và được chuyển trao qua các thế kỷ trong các tài liệu lịch sử chẳng hạn như các tác phẩm của các Giáo Phụ. Cầu nguyện là cách chắc chắn để chúng ta nối kết với Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng chúng ta và đang lôi kéo chúng ta vào trong sự sống thần linh.

Cầu nguyện có thể là một khởi đầu để hành động hoặc cho một sự đáp trả với những biến cố đang mở ra. Cầu nguyện là sự đối thoại, bằng lời hoặc không lời. Cầu nguyện vừa là sự lắng nghe Thiên Chúa vừa là sự đáp lại lời mời gọi của Người để bước vào mối tương quan với Người. Trên hết, cầu nguyện là một tình trạng đang hiện diện trước Chúa.

Cầu nguyện giống như một tấm thảm tốt được dệt khít bằng những sợi chỉ có những màu sắc và các thể loại khác nhau. Sự khác nhau trong những chuỗi (đề tài/mảng) cầu nguyện này tạo nên một hình ảnh, thúc đẩy sự tham các giác quan và gợi lên một sự đáp trả.

Cầu nguyện có nhiều hình thức và nhiều cách. Có thể là cầu nguyện chung hay cá nhân, bằng lời hoặc thinh lặng, và cầu nguyện có thể liên quan đến sự chuyển động, âm nhạc hoặc sự tĩnh lặng. Cầu nguyện có thể dựa trên sự liên kết với thiên nhiên hoặc phát sinh từ hoạt động của suy nghĩ; cầu nguyện có thể là hoa trái của sự gặp gỡ những người khác hoặc đi sâu vào trong chính chúng ta. Cầu nguyện có thể theo mẫu thức hoặc tự do sáng chế; lời cầu nguyện có thể trổ sinh từ ký ức, giống như những lời cầu nguyện đến từ con tim, hoặc có thể là một sự đáp trả ngay cho thời điểm này.

Con người đa dạng thế nào thì cầu nguyện cũng phong phú như thế. Cho dù chúng ta dùng sự thinh lặng, ngôn từ, sự chuyển động, âm nhạc, những nghệ thuật thị giác hoặc bất cứ sự kết hợp nào của chúng, cầu nguyện là một sự diễn tả mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.

Trong việc cầu nguyện cá nhân của mình, chúng ta không cần sử dụng những mẫu thức. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa như thể nói với một người bạn, chia sẻ những niềm vui và sự chiến đấu hằng ngày của chúng ta mà không cần phải theo một khuôn mẫu nào. Nhiều lời cầu nguyện rơi vào phạm trù này. Hãy nhớ rằng chúng chỉ tượng trưng cho một khía cạnh của cuộc trò chuyện đó là cầu nguyện.

Lời cầu nguyện chung hay phổ quát của chúng ta trong phụng vụ – cả Thánh Lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ – mang tính Thánh Kinh sâu sắc. Lắng nghe những bài đọc Thánh Kinh đã được công bố trong phụng vụ là một cách thiết yếu để tham dự vào với Kinh Thánh.

Một cách khác để cầu nguyện với Thánh Kinh là nhớ những câu đánh động bạn. Có thể viết chúng lại trong một cuốn sổ nhỏ, hoặc đánh dấu chúng trong cuốn sách Thánh Kinh của bạn để bạn có thể xem chúng cách dễ dàng sau đó. Những đoạn văn yêu thích từ các ngôn sứ, từ những thánh vịnh, từ các sách Tin Mừng (hoặc bất cứ sách nào trong Thánh Kinh) có thể trở thành cấu trúc quanh những gì mà bạn xây dựng đời sống cầu nguyện của bạn. Kín múc từ những sự phong phú của Thánh Kinh thì thật quan trọng cho việc phát triển và đào sâu việc cầu nguyện cá nhân của bạn.

Thánh Kinh là lời sống động của Thiên Chúa: Chúa Thánh Thần đang làm việc qua Thánh Kinh. Hãy chờ đợi mình được ngạc nhiên bởi kinh nghiệm cầu nguyện này.

Đây là một phần trích dẫn từ cuốn sách có tựa đề Cuốn Sách Cầu Nguyện cho Phụ Nữ Công Giáo, tác giả là Agnes M. Kovacs (The Word Among Us Press, 2018), và có truy cập tại www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon