Xin lôi kéo con vào trong trái tim của Chúa

0

Tác giả: FR. AUSTIN FLEMING
Nguồn: WAU, Prayer Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Xin Lôi Kéo Con vào trong Trái Tim của Chúa
Lời nguyện Buổi Sáng
Con chào Chúa buổi sáng, lạy Chúa tốt lành!
Con dâng Chúa buổi sáng này
những điều diễn ra theo cái nhìn đức tin trong cuộc sống của con.
Con dâng Chúa nỗi thất vọng của con, lạy Chúa, khi Chúa không làm những gì con muốn Chúa làm cũng như theo cách con muốn Ngài thực hiện.
Xin giúp con nhớ rằng Chúa không phải là tôi tớ của con; rằng con mới là tôi tớ của Chúa.
Con dâng Chúa sự mất kiên nhẫn của con, lạy Chúa, khi Chúa trả lời những lời cầu xin quá chậm chạp, và cả sự hoài nghi của con, những khi dường như Chúa không thèm nghe bất cứ lời cầu xin nào của con.

Xin hãy giúp con tin tưởng rằng Chúa lắng nghe mọi lời cầu xin của con từ lâu trước cả khi những lời ấy ở trong lòng con hay trên môi miệng con.

Con dâng Chúa sự ghen tị của con, lạy Chúa, khi con bực dọc vì không có tất cả những gì người khác đang có.
Xin mở rộng đôi mắt của con với những ân ban con có, với những phúc lành con đã lãnh nhận, với sự bình an và niềm vui mà Chúa đã đặt trong con và muốn con tìm kiếm và có được chúng.

Lạy Chúa, con dâng Chúa sự tuyệt vọng của con, khi con cảm thấy cuộc sống của con giống như ngọn gió, rằng con sẽ không bao giờ còn nhìn thấy hạnh phúc nữa.
Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng rằng khi con không thể tìm thấy Chúa, thì Chúa vẫn ở bên con; rằng ngay cả khi con cảm thấy bị bỏ rơi, thì Chúa vẫn giữ con trong lòng bàn tay của Chúa.
Lạy Chúa, xin kéo ra khỏi chính mình và đặt con vào trái tim của những trái tim của Chúa. Xin giúp con đón tiếp Chúa như Đấng Cứu Độ của con, Đấng mà con sẽ thấy bằng chính mắt của con, Đấng hứa và sẽ mang lại niềm an ủi cho con. Amen.

Đây là một tuyển lọc từ tập sách Chào Chúa buổi sáng, lạy Chúa Tốt Lành, tác giả Austin Fleming (The Word Among Us Press, 2016), có thể truy cập tại www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon