Bản xét mình Mùa Vọng

0

NguồnWAU, Personal Spirituality Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

HIS GLORY REVEALED

An Advent Examination of Conscience

There are many ways we can receive the revelation of Jesus, the Word of God, this Advent.

We can take time to sit before a manger scene and ponder the night when Christ was born. We can enjoy the blessings of family and friends. We can try to attend Mass more frequently. We can go to a Christmas concert at our parish or in the community.

So many opportunities exist for us to let God’s love fill our hearts. But one of the most powerful ways we can experience the Lord is through the Sacrament of Reconciliation. There, in the presence of Jesus, we can acknowledge our sins and weaknesses and come in touch with a love that never fails, a love that always forgives and restores. Even when we think God could not possibly forgive us, he surprises us – not only with words of pardon but with the promise to shower us with his grace and kindness.

The following examination of conscience is intended to help you prepare for Confession this Advent. As you pray through these questions, ask the Holy Spirit to show you the areas in your life that he wants to heal and forgive. Ask the Spirit to give you the desire to turn from sin so that his revelation can fill your heart and your mind.

Love God with Your Whole Heart, Soul, Mind, and Strength.

Do I accept God’s authority over my life? To what extent do I follow my own agenda and fit God in when it’s convenient? Is my life controlled by my own ambitions or desires to the exclusion of God’s commandments?

Do I set aside the Sabbath as a time to worship the Lord and rest in his presence?

Do I reverence the name of God in my speech?

Love Your Neighbor a Yourself.

Have I broken down any relationships with members of my family, close relatives, coworkers, or neighbors? How much do my words and actions reflect honor and respect for other people?

Am I growing in concern for the poor, less fortunate, sick, and suffering? Is my concern translating into action, especially in the call to foster justice according to the way of Christ?

Do I allow myself to be controlled by moods? Do I give in to thoughts of anger, bitterness, or resentment?

Are there people who have hurt or offended me whom I need to forgive? Have I damaged anyone’s reputation or dignity through gossip or lies?

Do I honor my parents by showing them proper respect? Have I been cynical or disrespectful to legitimate authority?

Do I give my mind over to lustful thoughts? Are there instances of impurity for which I need to ask God’s forgiveness?

Have I been truthful in my words as well as in my actions? Am I honest in my business dealings?

Have I abused my body through the misuse of drugs, alcohol, or food?

Have I participated in the occult in any way?

Are there any other areas in which the Holy Spirit is leading me toward repentance – past sins forgotten or covered over, troubling hurts that need healing, special areas of difficulty that I see?

VINH QUANG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TỎ HIỆN

Một Bản Xét Mình Mùa Vọng

Có nhiều cách để chúng ta có thể lãnh nhận mạc khải của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, trong Mùa Vọng này.

Chúng ta có thể dành thời gian ngồi trước một khung cảnh máng cỏ và suy gẫm về đêm Chúa giáng sinh. Chúng ta có thể vui hưởng những phúc lành của gia đình và bạn bè thân hữu. Chúng ta có thể cố gắng tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn. Chúng ta có thể đến dự một buổi hòa nhạc Giáng Sinh tại giáo xứ của mình hoặc trong cộng đoàn.

Có rất nhiều cơ hội để tình yêu của Thiên Chúa lấp đầy trái tim chúng ta. Nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để chúng ta có thể cảm nghiệm Chúa là qua Bí tích Hòa Giải. Ở đó, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhận biết tội lỗi và sự yếu đuối của chúng ta, đồng thời đụng chạm đến một tình yêu không bao giờ tàn lụi, một tình yêu luôn luôn tha thứ và phục hồi. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta nghĩ Thiên Chúa không thể tha thứ cho chúng ta, thì Người cũng làm chúng ta kinh ngạc – không chỉ bằng những lời tha thứ mà còn bằng lời hứa ban cho chúng ta ân sủng và lòng nhân ái của Người.

Việc xét mình dưới đây nhằm giúp bạn CHUẨN BỊ CHO VIỆC XƯNG TỘI trong Mùa Vọng này. Khi bạn cầu nguyện bằng những câu hỏi này, hãy xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn những lĩnh vực trong cuộc sống của bạn mà Người muốn chữa lành và tha thứ. Hãy xin Thánh Thần ban cho bạn ước muốn từ bỏ tội lỗi để mạc khải của Người có thể đổ đầy tâm hồn và tâm trí bạn.

Hãy Yêu Mến Thiên Chúa Hết Lòng, Hết Tâm Hồn, Hết Trí Khôn và Hết Sức Lực Ngươi.

Tôi có chấp nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trên cuộc đời của tôi không? Tôi tuân theo lịch trình của riêng mình tới mức nào và có điều chỉnh cho phù hợp với Thiên Chúa khi thuận tiện không? Cuộc sống của tôi có bị kiểm soát bởi những tham vọng hoặc ham muốn riêng của tôi đến độ loại trừ cả những điều răn của Thiên Chúa không?

Tôi có dành ra ngày Sabbath như một thời gian để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi trước sự hiện diện của Người?

Tôi có tôn kính danh Chúa trong lời nói của mình không?

Hãy Yêu Người Thân Cận như Chính Mình.

Tôi có phá vỡ các mối tương quan với các thành viên trong gia đình, họ hàng thân thiết, đồng nghiệp hoặc hàng xóm không? Lời nói và hành động của tôi thể hiện sự quý mến và tôn trọng những người khác nhiều như thế nào?

Tôi có đang ngày càng quan tâm đến những người nghèo, ít may mắn, bệnh tật và đau khổ không? Mối quan tâm của tôi có chuyển thành hành động không, nhất là trong lời kêu gọi thúc đẩy cho công lý theo đường lối của Chúa Kitô không?

Tôi có để cho mình bị kiểm soát bởi tâm trạng không? Tôi có đầu hàng những suy nghĩ nóng giận, cay đắng hoặc oán thù không?

Có ai đã làm tổn thương hoặc xúc phạm đến tôi mà tôi cần phải tha thứ không? Tôi có làm mất thanh danh hoặc phẩm giá của ai bằng việc nói hành nói xấu hoặc nói dối không?

Tôi có tôn kính cha mẹ bằng cách bày tỏ lòng kính trọng đúng mực đối với các ngài không? Tôi có nhạo báng hoặc thiếu tôn trọng chính quyền hợp pháp không?

Tôi có để cho tâm trí mình chìm đắm trong những tư tưởng dâm dục không? Có những trường hợp nào không trong sạch tôi cần xin Chúa tha thứ không?

Tôi có chân thật trong lời nói cũng như trong hành động không? Tôi có chân thật trong các giao dịch kinh doanh của mình không?

Tôi có lạm dụng thân thể của mình thông qua việc lạm dụng ma túy, rượu hoặc thực phẩm không?

Tôi có tham dự vào những chuyện huyền bí trong bất cứ cách nào không?

Có bất cứ lãnh vực nào khác mà Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt tôi tới việc thống hối ăn năn – những tội lỗi quá khứ đã bị lãng quên hoặc che đậy, những tổn thương phiền toái cần chữa lành, đặc biệt những lãnh vực khó khăn mà tôi thấy không?

Comments are closed.

phone-icon