Đoản kịch: Nhà truyền giáo tí hon

0

Đoản kịch: NHÀ TRUYỀN GIÁO TÍ HON do Giáo viên – Học sinh – Phụ huynh và Công nhân viên trường Mẫu Giáo Hoa Anh Đào (Tu viện Mẹ Vô Nhiễm – Sài Gòn) biểu diễn trong Đại hội Sứ Vụ năm 2022, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.

phone-icon