Dâng con – Khoán con

0

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Lễ Dâng Con trong Đền thờ, nhắc đến trách nhiệm gia đình trong việc dưỡng nuôi con. Thiên Chúa trao cho gia đình quyền giáo dục con là không thể bị lấy mất đi. Người con thuộc về Thiên Chúa và thuộc về gia đình.Theo phong tục Việt Nam, bán khoán con cho thần thánh, thường là con trai đầu lòng, hay những người con khó nuôi, hoặc người con cầu khẩn. Việc dâng con đều có ý nghĩa, người con đã dâng thuộc về thần thánh, cần bảo vệ và chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận. Đức Maria dâng Con trong đền thờ, người con ấy thuộc về Thiên Chúa và được trao về cho gia đình.

Khoán con. Việc khoán con cho thần thánh, thường được dâng theo một lễ vật. Với phong tục Việt Nam, lễ vật ấy là một phần góp vào để nhờ thần thánh, bảo trợ, nuôi dưỡng giúp. Có nơi gửi đứa trẻ đến mười hai tuổi thì gia đình đón về. Cũng có nơi chỉ gửi vài ba ngày. Hay có nơi đón con về ngay khi đã khoán con cho thần thánh. Điều quan trọng là những người con đã tiến dâng ấy, là quà tặng của ơn trên ban cho gia đình và gia đình cố gắng hết sức giữ gìn, vun đắp, sao cho nên người và nên thánh.

Trong ngày bán khoán con cho thần thánh, cũng là ngày đặt lại tên cho con. Ví dụ dâng con cho thánh Trần thì đổi họ con là Trần. Việc đổi tên như vậy cũng giống như truyền thống ngươi Do Thái, người con thuộc về thần thánh. Ai có quyền đặt tên, cha mẹ người con hoặc chủ sở hữu vật thể ấy. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đổi tên cho ai, người ấy thuộc về Thiên Chúa. Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta ý thức chúng ta thuộc về Thiên Chúa.

Chúng ta thuộc về Thiên Chúa! Hãy sống như Chúa mời gọi, vì chúng ta thuộc về Người trong bí tích rửa tội. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng là con của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon