…King Herod threw a party for his courtiers – Suy niệm theo WAU ngày 03.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

On his birthday, King Herod threw a party for his courtiers (Mk 6:21)

Imagine being a guest at Herod’s birthday feast. He is hosting a party in his own honor. On the menu: the finest cuts of lamb and veal, the creamiest hummus, juicy pomegranates, and the freshest fish, direct from the Sea of Galilee. All the signs of wealth and prosperity are present. What a privilege it would be to be there, mingling with Herod’s “courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee” (Mark 6:21)!

Now, imagine being a guest at a very different feast. This banquet’s host is Jesus, and it takes place every time his people gather to celebrate the Eucharist. Unlike Herod, Jesus is not honoring himself. He is honoring us with the gift of divine life. Whereas Herod has invited only the elite, Jesus invites everyone-rich and poor, proud and humble, satisfied and needy. And while Herod’s guests have come expecting to play the power games that accompany all political banquets, Jesus wants us to come only to receive his healing and grace.

As for the menu at Jesus’ banquet: bread and wine. Not the fresh-out-of-the-oven bread that Herod would have provided, but thin unleavened wafers. And not the choicest vintage, but everyday wine. But there’s something about this food that sets it apart: it is a miracle. It may be simple, but it is transformed into a sacramental feast that has the power to transform every human heart.

Herod’s banquet ends on an ominous note: with John the Baptist’s severed head on a platter and the guests nervously wondering who his next victim might be. But Jesus’ banquet ends with his guests secure in his love and desire to care for them.

At every Mass, Jesus spreads a banquet table for you. He invites you to feast on his word in Scripture and on his own Body and Blood. Ever the attentive host, he goes out of his way to make sure you are made to feel welcome and cared for. Then he asks you to go out into the world ready to show just as much care and concern for everyone around you. Or, to put it another way: “Go in peace, glorifying the Lord by your life.”

“Jesus, thank you for inviting me to your banquet of life!”

Vào ngày sinh nhật, vua Hêrôđê mở tiệc cho triều thần (Mc 6,21)

Hãy tưởng tượng bạn là khách dự tiệc sinh nhật của vua Hêrôđê. Ông đang tổ chức một bữa tiệc để vinh danh chính mình. Trên thực đơn: những miếng thịt cừu và thịt bê ngon nhất, món khai vị béo ngậy nhất, những quả lựu mọng nước và những con cá tươi ngon nhất được đánh bắt trực tiếp từ Biển hồ Galilê. Tất cả các dấu hiệu của sự giàu có và thịnh vượng đều có. Thật là một đặc ân biết bao khi được ở đó, hòa nhập với “các triều thần của vua Hêrôđê, các tướng lĩnh của ông ta, và những người lãnh đạo xứ Galilê” (Mc 6,21)!

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn là khách trong một bữa tiệc rất khác. Người chủ trì bữa tiệc này là Chúa Giêsu, và nó diễn ra mỗi khi dân Ngài tụ họp để cử hành Thánh Thể. Không giống Hêrôđê, Chúa Giêsu không tự tôn mình. Ngài đang tôn vinh chúng ta bằng món quà sự sống thần linh. Trong khi Hêrôđê chỉ mời giới thượng lưu, thì Chúa Giêsu mời tất cả mọi người – giàu và nghèo, kiêu hãnh và khiêm nhường, thỏa mãn và thiếu thốn. Và trong khi những vị khách của Hêrôđê đến để mong chơi những trò chơi quyền lực đi kèm với mọi bữa tiệc chính trị, thì Chúa Giêsu muốn chúng ta chỉ đến để nhận được sự chữa lành và ân sủng của Ngài.

Về thực đơn trong bữa tiệc của Chúa Giêsu: bánh và rượu. Không phải loại bánh mì mới ra lò mà Hêrôđê đã cung cấp, mà là những chiếc bánh mỏng không men. Và không phải là loại rượu cổ điển ngon nhất, mà là rượu hằng ngày. Nhưng có điều gì đó về loại thực phẩm này khiến nó trở nên khác biệt: đó là một phép lạ. Nó có thể đơn sơ, nhưng được biến thành một bữa tiệc bí tích có sức biến đổi tâm hồn mỗi con người.

Bữa tiệc của Hêrôđê kết thúc với một điềm gở: với cái đầu bị chặt của Gioan Tẩy Giả trên đĩa và các vị khách hồi hộp tự hỏi nạn nhân tiếp theo của ông ta có thể là ai. Nhưng bữa tiệc của Chúa Giêsu kết thúc với những vị khách được an toàn trong tình yêu và mong muốn chăm sóc của Ngài.

Trong mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu dọn bàn tiệc thiết đãi bạn. Ngài mời bạn thưởng thức lời Ngài trong Kinh Thánh và Mình Máu Ngài. Luôn là người chủ nhà chu đáo, Ngài luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn cảm thấy được chào đón và quan tâm. Sau đó, Ngài yêu cầu bạn bước ra thế giới, sẵn sàng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy đối với mọi người xung quanh bạn. Hay nói cách khác: “Hãy ra đi bình an, lấy cuộc sống mình làm sáng danh Chúa”.

“Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã mời con đến dự tiệc sự sống của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon