Chầu Thánh Thể dành cho Thiếu nhi – Chúa Nhật IV Mùa Chay A

0

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng
Soạn theo cuốn “Thiếu Nhi sống Thánh Thể” của John Martin

1. Lời Chúa (Ga 9,1–41)

1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”. 3 Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”.

6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là:người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?”. 9 Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!”. Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!”. 10 Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?” 11 Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa’. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy”. 12 Họ lại hỏi anh: “Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết”.

13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy”. 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?”. Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?”. Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!”.

18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: “Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?”. 20 Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được”. 22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”.

24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi”. 25 Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!”. 26 Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?”. 27 Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?”. 28 Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến”. 30 Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì”. 34 Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?”. Rồi họ trục xuất anh.

35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?”. 36 Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?”. 37 Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây”. 38 Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

39 Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”.

40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?”. 41 Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!”.

2. Suy niệm (ngồi)

Các em thiếu nhi yêu quý,
Đoạn Tin Mừng Thánh Gioan mà các em vừa nghe thuật lại biến cố Chúa chữa một người ăn xin bị mù từ lúc mới sinh. Anh không chỉ được nhìn thấy mà còn nhận ra Đức Giêsu là vị ngôn sứ của Thiên Chúa sai tới, để rồi tin vào Chúa, dù anh có bị trúc xuất khỏi hội đường.
“Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến anh này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”

Đây là quan niệm của Người Do Thái xưa: bệnh tật, tai nạn hay thất bại rủ ro là do tội lỗi gây nên, xúc phạm đến Thiên Chúa và vì thế bị Ngài oán phạt. Ở đây là trường hợp đặc biệt, nếu anh ta sáng mắt rồi bị mù, thì hẳn các môn đệ đã không hỏi Chúa Giêsu như vậy. Đàng này anh ta bị mù từ bẩm sinh, nghĩa là từ trong lòng mẹ, khi sinh ra anh đã bị mù không thể nhìn thấy chi. Mù rõ ràng là do tội, theo cái nhìn của các môn đệ lúc ấy, nhưng tội này là do ai lại là một vấn đề mà các môn đệ nêu lên.

Câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm các môn đệ bỡ ngỡ và hẳn càng sững sờ hơn khi thấy Chúa xức bùn mà chữa người mù được khỏi, được nhìn thấy: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng việc đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”. “Để các việc của Thiên Chúa được thể hiện nơi anh” chính là giờ đây Chúa Giêsu chữa anh được lành và được sáng, để rồi qua anh Chúa Giêsu có thể giới thiệu với hết mọi người rằng: Chúa chính là ánh sáng, như lời Chúa đã nói với các môn đệ: “Bao lâu Thầy còn ở với thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”

Tiếc là việc Chúa chữa anh mù lại vào ngay ngày Sabat. Ngày này là ngày cấm chữa bệnh. Việc Chúa nhào nặn bùn hay đất sét để bôi xức lên mắt anh mù cũng là việc tối kỵ, không được phép làm trong ngày Sabat, theo luật Môisê. Như vậy là Chúa vi phạm hai lần luật Sabat. Chính vì thế mà nhiều người, nhất là các thầy Pharisiêu, Biệt phái đã không nhận ra sứ điệp của Chúa. Họ còn cho Chúa là kẻ có tội, vì vi phạm Luật của Môsê, và do đó chối từ phép lạ của Chúa.

Lại nữa, cả anh mù được sáng cũng bị họ khai trừ khỏi hội đường vì đã tin nhận Chúa Giêsu là vị ngôn sứ, là ánh sáng cho anh và cho tất cả thế giới.

Các em yêu quý, Chúa Giêsu hành động vì yêu thương. Ngài đã không câu nệ vào lề luật trong cuộc sống hàng ngày, trong cách đối xử với anh em. Hôm nay, vào lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn nói với các em là Chúa rất ước ao sao cuộc sống của các em là cuộc sống của yêu thương, của bác ái, để cuộc sống ấy trở nên như sánh sáng soi dẫn mọi người về với Chúa, nhận biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và dấn thân theo Chúa, như anh mù trong Tin Mừng hôm nay đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, dù bị tra vấn, bị trục xuất khỏi Hội đường.

3. Cầu nguyện

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con thờ lạy Chúa. Chúa đã tự giới thiệu cho chúng con rằng Chúa chính là ánh sáng thế gian. Đặc biệt khi Chúa chữa bệnh cho anh mù từ lúc mới sinh, Chúa đã chứng tỏ điều đó.

Con đây tuy không bị  mù con mắt thể xác, nhưng nhiều khi lại cố tình giả bị mù. Con bị mù  khi lãnh đạm thờ ơ, hay nhắm mắt quay lưng trước những đau khổ của bạn bè, của những người chung quanh con là ông bà, cha mẹ hay anh chị em con. Con nhắm mắt không muốn thấy nhu cầu cần được giúp đỡ của họ, vì sợ phải mất giờ, phải hy sinh vất vả… để giúp đỡ, để cộng tác cùng các bạn, để phục  vụ gia đình. Con cố tình nhắm mắt làm ngơ và đang tự làm cho mình mù lòa trong đời sống thiêng liêng trước lời mời gọi chăm ngoan học tập, nhất là học hỏi giáo lý Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ. Xin chiếu sáng tâm hồn con, tuổi thơ tuổi trẻ con. Xin Chúa hãy là ánh sáng của lòng con và xóa tan trong con bóng đêm của mê muội, của ích kỷ, của sự cố chấp lười biếng, của sự hay buồn chán. Xin Chúa hãy chữa lành con và ban cho con ánh sáng tươi vui, nồng ấm yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, con tha thiết xin ánh sáng Thánh Thể Chúa chan hòa trong lòng con và làm cho con được nên như ánh  sáng của Chúa, cho anh chị em con và cho thế giới hôm nay. Amen.

Comments are closed.

phone-icon