Come and see: a man told me… – Suy niệm theo WAU Chúa Nhật III Mùa Chay A

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Come and see: a man told me all that I had done (John 4:29)

Nobody likes admitting their sins. Whether you have broken a window or gotten a speeding ticket, you know how embarrassing it feels when someone points out what you have done wrong.

That’s why today’s Gospel reading is so striking. When Jesus spoke to the Samaritan woman about her sin, she didn’t respond in fear. She didn’t even seem ashamed. Quite the opposite, when Jesus told her that he knew she has had five husbands and was living in adultery with a sixth man, she was in awe. Their conversation then compelled her to run to her neighbors and tell them all about him.

Why did she respond this way? She was touched by the mercy of Jesus and transformed. Let’s look at how this happened.

First, Jesus reached out to her, and his love moved her heart. He knew everything about her, the bad as well as the good, and he welcomed her. He does the same for us. Before we even admit our sins, he knows them, but he never stops reaching out to us. He waits for us, just as he waited by that well.

Second, Jesus offered her living water. It’s quite possible that this woman had been living in guilt and shame. She likely came to the well at midday to avoid meeting everyone else, who would draw water at a cooler hour. But Jesus saw her as a child of God who needed to be set free. He offered her his love and presence, the water of life that would fill her and change her. And it did-she left her water jar behind because her encounter with Jesus gave her a new source of life.

Jesus is ready to fill you with the living water of the Holy Spirit today. He is reaching out to you with compassion. Ask him to fill your heart and change your life.

“Jesus, thank you for welcoming me. Fill me with your Holy Spirit, and change me.”

Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm (Ga 4,29)

Không ai thích thừa nhận tội lỗi của mình. Cho dù bạn đã làm vỡ cửa sổ hay bị phạt quá tốc độ, bạn sẽ biết cảm giác xấu hổ như thế nào khi ai đó chỉ ra lỗi của bạn.

Đó là lý do tại sao bài Tin Mừng hôm nay rất ấn tượng. Khi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaria về tội lỗi của cô, cô sợ hãi không đáp lại. Cô ấy thậm chí không có vẻ xấu hổ. Hoàn toàn ngược lại, khi Chúa Giêsu nói với cô rằng Ngài biết cô đã có năm đời chồng và đang ngoại tình với người đàn ông thứ sáu, cô đã rất sợ hãi. Cuộc trò chuyện của họ sau đó buộc cô phải chạy sang hàng xóm và kể cho họ nghe về Ngài.

Tại sao cô ấy lại trả lời theo cách này? Cô đã cảm động trước lòng thương xót của Chúa Giêsu và được biến đổi. Hãy xem điều này xảy ra như thế nào.

Đầu tiên, Chúa Giêsu đến với cô, và tình yêu của Ngài đã làm lay động trái tim cô. Ngài biết mọi thứ về cô, cả mặt xấu lẫn mặt tốt, và Ngài chào đón cô. Ngài cũng làm như vậy với chúng ta. Thậm chí trước khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình, Ngài đã biết chúng, nhưng Ngài không ngừng tìm đến chúng ta. Ngài đợi chúng ta, giống như Ngài đã đợi bên cái giếng đó.

Kế đến, Chúa Giêsu ban nước hằng sống cho cô. Rất có thể người phụ nữ này đã sống trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Cô ấy có thể đến giếng vào giữa trưa để tránh gặp những người khác, những người sẽ lấy nước vào giờ mát mẻ hơn. Nhưng Chúa Giêsu xem cô là con cái của Thiên Chúa cần được trả tự do. Ngài trao cho cô tình yêu và sự hiện diện của Ngài, dòng nước sự sống sẽ lấp đầy cô và thay đổi cô. Và đúng như vậy – cô ấy đã bỏ lại vò nước của mình vì cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã mang lại cho cô ấy một nguồn sống mới.

Hôm nay, Chúa Giêsu sẵn sàng đổ đầy bạn nước hằng sống của Chúa Thánh Thần. Ngài đang tìm đến bạn với lòng trắc ẩn. Hãy cầu xin Ngài lấp đầy trái tim bạn và thay đổi cuộc sống của bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã chào đón con. Xin đổ đầy lòng con Thánh Thần Chúa và biến đổi con.”

Comments are closed.

phone-icon