Khí cụ của sự bình an

0

Nguồn: WAU,Personal Spirituality Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ 

Xét Mình Mùa Chay
Hầu hết bạn đều thấy nơi các gia đình, hàng xóm, nơi làm việc, các lớp học và thậm chí trong cả nhà thờ một thế giới bị xâu xé bởi các bè phái và những sự chia rẽ.

Rõ ràng, chúng ta cần sự bình an của Thiên Chúa! Tin Mừng là Chúa Giêsu đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và với nhau bằng cách “đem lại bình an nhờ máu Người đổ ra trên thập giá” (Cl 1,20). Giờ đây, nhờ thập giá của mình, Chúa Giêsu trao tặng cho tất cả chúng ta sứ mạng để trở nên những người kiến tạo hòa bình cho thế giới này.
Thánh Phanxicô Assisi được biết đến vì sự bình an và niềm vui như là điểm nhấn của cuộc đời ngài – sự bình an và niềm vui đến từ sự phó thác yêu thương của ngài cho Thiên Chúa – cũng như sự tận hiến của ngài đối với tình yêu Chúa Giêsu. Bất cứ nơi nào Thánh Phanxicô rao giảng, mọi người đều được đánh động bởi gương chứng nhân về cuộc đời của ngài để thống hối tội lỗi của mình và đón nhận Chúa Giêsu với cùng một sự đơn sơ và khiêm nhường mà ngài đã chứng tỏ. Sau cùng, cách sống Tin Mừng của Thánh Phanxicô đã được thâu tóm trong một lời cầu nguyện mà cho đến nay chúng ta vẫn gọi là “Lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô”.
Lời cầu nguyện này thì rất nổi tiếng bởi vì nó mô tả cách mà tất cả chúng ta muốn trở thành. Chúng ta biết chúng ta không đủ tốt. Chúng ta biết tất cả chúng ta đều dễ sa ngã trong rất nhiều cách. Tuy nhiên, chúng ta cũng cảm nhận rằng một cuộc sống bình an và vui vẻ thì có thể khi chúng ta học biết cậy dựa vào sức mạnh của Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.
Trong mùa Chay này, khi bạn chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, hãy cố gắng dùng những phần khác nhau của lời kinh này để rèn luyện nhận thức của mình. Xin Chúa giúp bạn nhìn xem bạn đã là một khí cụ của sự bình an của Người như thế nào và hãy xin Người chỉ cho bạn thấy nơi nào bạn có thể dễ sa ngã. Bạn hãy hỏi chính mình những câu hỏi như thế này: “Tôi đã tha thứ cho những sự xúc phạm chưa? Tôi có là ánh sáng trong những lúc tăm tối không? Tôi có tìm kiếm để được yêu hơn là để yêu không?” Nhờ sự xưng thú, hãy để cho Chúa Giêsu trở nên một khí cụ bình an cho bạn. Sau đó hãy nhìn xem khi sự bình an và sự hòa giải của Người tuôn chảy từ bạn tới những người xung quanh bạn.
Bất kể tội lỗi và sự sa ngã của bạn thế nào, hãy biết rằng Thiên Chúa luôn làm việc trong bạn, Người đang mời gọi bạn bước theo Người cách trọn vẹn hơn và hãy để Người biến đổi bạn cách sâu sắc hơn. Hãy biết rằng Người yêu thương bạn nhiều đến nỗi Người ao ước giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự mặc cảm tội lỗi.

Lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô
Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Chúa.
Nơi nào có oán thù, xin cho con đem yêu thương;
Nơi nào có lăng nhục, xin cho con đem thứ tha;
Nơi nào có nghi nan, cho con đem niềm tin;
Nơi nào có thất vọng, xin cho đem trông cậy/hy vọng;
Nơi nào có tối tăm, cho con dọi ánh sáng;
Nơi nào có u sầu, cho con đem niềm vui.
Lạy Chúa,
Xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết;
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu;
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon