Powerpoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật II Mùa Chay A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP  

“Lạy Thầy, ở đây thì tốt lắm. Con xin làm ba lều một cho thầy, một cho Môisen và một cho Êlia”. Vinh quang mà Chúa tỏ ra cho các môn đệ trên núi Tabor, cũng là điều mà Ngài muốn dành cho mỗi chúng ta hôm nay, nếu chúng ta biết đi vào con đường của Ngài: con đường vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá.

II. GIẢNG

Kể lại câu chuyện của Thánh Tôma Trần Văn Thiện. Trước những hứa hẹn về một cuộc đời sung sướng với vợ đẹp con khôn cùng với việc sẽ được làm quan nếu anh chịu bước qua thập giá,  Tôma Thiện đã đã cương quyết chối từ với lời khẳng định: “Tôi không mong chức quyền dưới đất mà chỉ mong được vinh quang thiên đàng trên thiên đàng”. Câu trả lời Tôma Thiện đưa anh đến với cái chết, nhưng cũng mở ra cho anh cánh cửa vào Nước Trời.

Hình 1: Thiên Chúa kêu gọi Abraham.

1.  Thiên Chúa chuẩn bị kế hoạch cứu độ nhân loại thế nào?
– Bằng cách kêu gọi Abraham với lời hứa: “Ngươi hãy bỏ quê hương xứ sở đến nơi Ta chỉ cho người. Ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi đông như sao trời cát biển”.

2. Abraham đã đáp lại tiếng Chúa thế nào?
– Ông đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa cũng như tín thác tuyệt đối vào Ngài.

3. Thiên Chúa đã làm gì cho ông?
– Cho ông trở thành cha kẻ tin, cùng với dòng dõi đông đúc và súc vật đầy chuồng. Nhất là còn hứa chúc phúc cho dòng dõi của ông.

Hình 2: Con Thiên Chúa biến hình trên núi có Môisen và Êlia.

4. Phúc lành mà Thiên Chúa hứa cho dòng dõi Abraham là gì và được thực hiện qua ai?
– Là được mặc lấy vinh quang Thiên Chúa, ngang qua Con một Ngài là Đức Giêsu Kitô.

5. Vinh quang ấy được tỏ ra cho ai và ở đâu?
– Cho ba môn đệ trên núi Tabor.

6. Chứng kiến vinh quang Thiên Chúa, Phêrô đã nói gì?
– “Lạy Thầy ở đây thì tốt quá. Tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen và một cho Êlia”.

Hình 3: Chúa Giêsu bị bị treo trên thập giá.

7. Để đem đến vinh quang biến hình cho nhân loại, Con Thiên Chúa đã làm gì?
– Chúa Giêsu sẵn sàng vâng phục Chúa Cha như người một người con thảo.

8. Ngài vâng phục Chúa Cha thế nào?
– Vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.

III. ÁP DỤNG

Hình 4:  Hình thánh Tôma Thiện bị xử giảo (bị treo cổ).

9. Các thánh tử đạo Việt Nam đã làm gì để đạt đến vinh quang biến hình với Chúa?
– Trung thành với Chúa Giêsu, sẵn sàng chấp nhận đau khổ đổ máu mình ra cho đến chết.

10. Để được biến hình như Chúa, em phải làm gì?
– Lắng nghe và vâng lời Chúa qua các bề trên.
– Hãm mình và hy sinh trong từ bỏ ý riêng.
– Hết lòng thờ phượng kính mến Chúa như người con thảo.
– Lãnh nhận bí tích hòa giải để được Ngài cải hóa biến đổi.

Châm ngôn sống: “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” .

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: BIẾN HÌNH

1/ Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe, hãy nghe Lời người.

2/ Bạn ơi muốn được vinh phúc, tin yêu Chúa luôn vâng phục. Nẻo đường đau thương thập giá, dẫn ta đến với Nước Trời.

Comments are closed.

phone-icon