They do everything to show people – Suy niệm theo WAU ngày 07.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

They do everything to show people (Mt 23:5)

Jesus didn’t mince words in criticizing those scribes and Pharisees who highlighted their outward displays of holiness. That’s because he knew that they weren’t living up to the standard they expected from others. We can be sure they had good intentions. They studied the Law of Moses because they truly wanted to follow the Lord, but they let their human pride get in the way of their sincere devotion. They modified their religious clothing to make it stand out more and sought the respect of the people, not for their love for God, but for their position in society (Matthew 23:5-7).

We might wonder why these men were so concerned about other people’s opinions. It’s not that they were insecure. It’s more likely that they were trying to protect their faith against corruption by their Roman occupiers. Wanting to preserve Judaism at all costs, they stressed ritual and tradition to the point that they lost sight of what it was all for. And in the process, they started looking down on those who didn’t live up to their standards.

None of us is above this kind of temptation. We may not carry enormous Bibles or wear huge crosses, but we may still want to be recognized and applauded for our faith or our reputation for holiness. Or we may hide our gifts, afraid that they’re not sufficiently worthy of admiration-a more subtle form of pride. But our weaknesses in these areas shouldn’t discourage us. On the contrary, they should make us all the more eager to seek God’s mercy and grace to change!

If you want to be humble, you don’t have to look any further than Jesus for your example. He never tried to get attention, and he never promoted himself. But he drew far more people to himself than these scribes and Pharisees ever could. That’s because he had what they needed-the love of his heavenly Father. You don’t have to impress anyone if you are following Jesus. You just have to stay close to him, and people will recognize his presence within you!

“Father, free me from the desire for praise and honor. Help me to give glory to you alone.”

Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy (Mt 23,5)

Chúa Giêsu đã không tiếc lời khi chỉ trích những kinh sư và người Pharisêu là những người đề cao sự thánh thiện bề ngoài của họ. Đó là bởi vì Ngài biết rằng họ không sống theo tiêu chuẩn mà họ mong đợi từ những người khác. Chúng ta có thể chắc chắn rằng họ có ý định tốt. Họ học Luật Môisen vì họ thật sự muốn theo Chúa, nhưng họ đã để lòng kiêu hãnh của con người cản trở lòng sùng mộ chân thành của họ. Họ sửa đổi trang phục tôn giáo của mình để làm cho nó nổi bật hơn và tìm kiếm sự tôn trọng của mọi người, không phải vì tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa, mà vì địa vị của họ trong xã hội (Mt 23,5-7).

Chúng ta có thể thắc mắc tại sao những người này lại quá quan tâm đến ý kiến của người khác. Không phải là họ không an toàn. Có nhiều khả năng là họ đang cố gắng bảo vệ đức tin của mình trước sự thối nát của những kẻ chiếm đóng La Mã. Vì muốn bảo tồn Do Thái giáo bằng mọi giá, họ nhấn mạnh đến nghi lễ và truyền thống đến mức họ không còn biết mục đích của nó là gì. Và trong quá trình đó, họ bắt đầu coi thường những người không sống theo tiêu chuẩn của họ.

Không ai trong chúng ta vượt qua được loại cám dỗ này. Chúng ta có thể không mang theo những cuốn Kinh thánh khổng lồ hay đeo những cây thánh giá khổng lồ, nhưng có thể chúng ta vẫn muốn được công nhận và hoan nghênh vì đức tin hoặc danh tiếng thánh thiện của mình. Hoặc chúng ta có thể che giấu những món quà của mình, sợ rằng chúng không đủ đáng để ngưỡng mộ – một dạng tự hào tinh vi hơn. Nhưng những điểm yếu của chúng ta trong những lĩnh vực này không nên làm chúng ta nản lòng. Ngược lại, chúng sẽ khiến tất cả chúng ta càng háo hức tìm kiếm lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa để thay đổi!

Nếu bạn muốn trở nên khiêm nhường, bạn không cần phải nhìn xa hơn Chúa Giêsu để làm gương cho mình. Ngài không bao giờ cố gắng thu hút sự chú ý, và Ngài không bao giờ đề cao bản thân. Nhưng Ngài đã thu hút nhiều người đến với mình hơn những gì mà những kinh sư và người Pharisêu này có thể làm được. Đó là vì Ngài có điều họ cần – tình yêu thương của Cha trên trời. Bạn không cần phải gây ấn tượng với bất kỳ ai nếu bạn đang theo Chúa Giêsu. Bạn chỉ cần ở gần Ngài, và mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài trong bạn!

“Lạy Cha, xin giải thoát con khỏi ước muốn được khen ngợi và tôn vinh. Xin giúp con dâng vinh quang cho một mình Cha.”

Comments are closed.

phone-icon