Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ hai

0

Binhsanhdevo.op

Ngày thứ hai: THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG SỐNG CHIÊM NIỆM (11/3)

Dẫn: Phúc cho ai biết lắng nghe và thi hành Ý Chúa”. Có thể nói, đó là mối phúc Chúa dành để nói về gia đình Chúa, nhất là về Người Cha nuôi kính yêu.

Thánh Giuse quả là con người chiêm niệm. Chiêm niệm không có nghĩa là không nói, hay là tình trạng của một nội tâm trống rỗng, trái lại, đó là tấm lòng cởi mở hoàn toàn cho việc nghe và đối thoại với Thánh Ý. Thánh nhân luôn sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tha thiết yêu mến Chân Lý, để tâm tìm hiểu và chiêm ngắm những mầu nhiệm của Thiên Chúa, qua những dấu chỉ của các biến cố mà Thiên Chúa tỏ ra, và muốn thực hiện qua Ngài. Đó chính là mẫu gương của đời chiêm niệm, với nội tâm tràn đầy niềm tin yêu, một sự thinh lặng được bao phủ bằng lời cầu nguyện và đời sống tín thác.

Chung: Lạy Cha Thánh Giuse, khi chiêm ngắm Ngài, Thánh Tê-rê-sa Avila đã ca tụng và tuyên xưng rằng: Ngài là mẫu gương của những ai sống đời chiêm niệm. Xin cho tất cả chúng con, cách riêng cho những ai đang sống đời hoạt động tông đồ, biết thiết tha yêu mến và kiếm tìm Chúa, để được Chúa hướng dẫn đọc ra các dấu chỉ thời đại Chúa gởi, và thi hành đúng Ý Chúa, nhờ đó, mọi hoạt động tông đồ của chúng con, có thể sinh hoa kết quả trong Chúa và nhờ Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon