Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ nhất

0

Binhsanhdevo.op

Kính thưa Cộng đoàn!

Tháng Ba về, Giáo Hội giới thiệu và mời gọi chúng ta chiêm ngắm khuôn mẫu sáng ngời của vị Thánh âm thầm khiêm tốn, nhưng lại trở nên Thánh Cả, và là Đấng rất có quyền thế trước mặt Thiên Chúa, đến nỗi Thánh Teresa Avilla đã phải thốt lên rằng: “trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”. Cùng với Giáo Hội, hôm nay chúng ta bắt đầu làm Tuần cửu nhật mừng kính Ngài, Đấng bảo trợ và cũng là gương mẫu của mỗi chúng ta.

– Hát Kinh Chúa Thánh Thần

Ngày thứ nhất: THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG SỐNG ĐỨC TIN (10/3)

Dẫn: Tin là thái độ lắng nghe và vâng giữ của người môn đệ. Việc đón nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng Xin Vâng, nhưng được thốt lên từng ngày qua từng hành động trong suốt cuộc đời.

Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Giuse, chúng ta thấy, Thánh nhân đã trải qua nhiều thử thách trong suốt cuộc lữ hành Đức tin, như khi phải tin nhận việc Con Thiên Chúa làm người trong cung lòng Mẹ Maria, rồi trong những cuộc di chuyển sang Belem, Ai-cập, hay trở về Nazareth… Một con trẻ như bao con trẻ khác, thế mà Thánh Giuse phải tin và đón nhận như Con Thiên Chúa, âm thầm thực thi những lệnh truyền của Chúa Cha trong phó thác và tin tưởng. Không hiểu nhưng vẫn đón nhận. Không hiểu mà vẫn tin, vẫn yêu. Không hiểu mà vẫn âm thầm thực thi suốt cả cuộc đời.

Chung: Lạy Cha Thánh Giuse, trong cuộc lữ hành Đức tin của mỗi chúng con hôm nay, đã bao lần chúng con hờ hững trước tiếng gọi mời yêu thương của Chúa, để rồi lại chao đảo, trốn tránh những lệnh truyền Chúa mời gọi thực thi. Chúng con chưa tin, chưa dám để quyền năng Chúa biểu dương qua con người yếu đuối của chúng con. Xin Cha Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho mỗi chúng con dám tin và cộng tác với Chúa, để tình yêu và quyền năng Chúa được hiển ngự giữa cuộc sống hôm nay. Amen.

  • Đọc Kinh Lạy Cha
  • Hát về Thánh Giuse

Comments are closed.

phone-icon