Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ sáu

0

Binhsanhdevo.op

Ngày thứ sáu: THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG CỦA ĐỜI SỐNG KHÓ NGHÈO (15/3)

Dù được chọn làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa, Thánh Giuse đã không đòi cho mình được danh vọng, địa vị, giàu sang; trái lại, Ngài vẫn âm thầm an vui sống đời nghèo khó: âm thầm về quê nên khi Con Chúa hạ sinh đã không có chỗ trú thân, khiêm tốn cùng Đức Maria dâng Con trẻ cho Thiên Chúa với của lễ của người nghèo, lặng lẽ đưa gia đình về cư trú ở Nazareth, rồi lại tận lực tìm kế mưu sinh để bảo vệ gia đình Thánh, trong sự tín thác vào tay Chúa quan phòng.

Lạy Cha Thánh Giuse là mẫu gương của đời sống khó nghèo, Ngài đã chấp nhận lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa quan phòng, nên đã được diễm phúc đón nhận Nước Trời và Kho tàng Ơn Thánh.  Xin giúp mỗi chúng con, biết an vui sống và chu toàn nhiệm vụ được trao phó, cách vui tươi và mau mắn, tín thác và yêu mến như con thơ ngoan thảo, nhờ đó, qua đời sống chúng con, mọi người có thể nhận ra giá trị Nước Trời, và Chúa chính là gia nghiệp cho từng người chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon