Chúa Giê-su lập bí tích Love – Thứ Năm Tuần Thánh

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Có một bài hát rất sinh động dành cho giới trẻ Công giáo đó là bài: I love you. Bài hát nói lên tâm nguyện của giới trẻ dành cho Thầy Giê-su. Thầy Giê-su đã hết mình vì yêu, nên Ngài mãi mãi là tình yêu trong trái tim các bạn trẻ.

I love you Giêsu tình yêu mãi mãi của tôi 

I love you Giêsu tình yêu dâng hiến cho đời 

I love you Giêsu tình yêu mãi mãi tyệt vời 

I love you Giêsu, I love you Giêsu.

Giêsu! I love you. 

Thánh Gioan cũng định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy hóa thân làm người mang danh Giê-su. Thầy Giê-su đã đi đến tận cùng của tình yêu là dám chết cho người mình yêu. Tình yêu của Thầy Giê-su còn muốn ở cùng chúng ta nên đã thiết lập bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. 

Như vậy, bí tích Thánh Thể có thể gọi là bí tích Love. Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Thầy Giê-su đã lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác để ở lại với chúng ta. Đây là sáng kiến của tình yêu, như ai đó đã nói: “bạn hãy yêu đi, bạn sẽ biết mình phải làm gì?”

Vâng, hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy lặng nghe Trời giải nghĩa yêu qua giáo huấn và hành vi yêu thương nơi Thầy Chí Thánh Giê-su. Chúa Giê-su đã sống và chỉ để cho đi tình yêu của mình đến mọi phận người. Tình yêu là lẽ sống của Ngài cho “dù mấy khi yêu mà lại được yêu”, và không vì những phản bội, vong ân mà Ngài bỏ cuộc  yêu. Ngài đã yêu thì “yêu cho đến cùng”.

Ngài cho đi không chỉ sức lực, trí tuệ để phục vụ mà còn cho đi chính bản thân mình làm của ăn của uống cho con người. Ngài đã sống hiến dâng trọn vẹn tình yêu là “mục nát đời mình để mang lại sức sống mới cho người mình yêu”.

Tình yêu hiến dâng ấy Ngài muốn được hiện tại hóa mỗi ngày khi Chúa Giê-su cầm bánh, cầm rượu và nói hãy làm việc “Này” mà nhớ đến Thầy”. Hãy làm lại tình yêu dâng hiến mà Ngài đã hiến thân vì nhân loại. Hãy làm lại tình yêu hy sinh mà Ngài đã cống hiến cho nhân trần. Hãy sống một cuộc đời như Chúa để tình yêu của Ngài mãi ở lại trên thế gian.

Chúa Giê-su là tấm bánh bẻ ra để mang lại sự sống cho con người. Cuộc đời người Kitô hữu cũng chỉ có ý nghĩa khi biết bẻ cuộc đời mình ra để yêu thương và phục vụ tha nhân. Hay có thể nói, đặc tính của người tín hữu là bác ái, là yêu thương. Đây là hiệu kỳ mà người tín hữu phải có trong cuộc đời mình để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô. Đây là căn tính không thể mất đi trong phẩm chất người tín hữu.

Xin cho mỗi người chúng ta dám vượt lên tính ích kỷ bản thân để cống hiến cuộc đời phục vụ anh em một cách quảng đại hơn. Xin cho đời Kitô hữu chúng ta biết hoạ lại chân dung tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay là dám chết cho người mình yêu. Amen

Comments are closed.

phone-icon