The Lord is my shepherd… – Chúa Nhật IV Phục Sinh

0

Nguồn: WAU, April 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: PSALM 23:1-6

The Lord is my shepherd; I shall not want. (Psalm 23:1)

Shepherds know that their sheep need to feed on good lush pasture to grow and flourish. Jesus, our Good Shepherd, knows what we need to flourish as well, so he promises that we will “find pasture” in him (John 10:9). On this Good Shepherd Sunday, let’s take some time to follow Jesus into the “verdant pastures” promised in the responsorial psalm (Psalm 23:2).

Start by closing your eyes and taking some deep, calming breaths. Then picture Jesus in front of you, staff in hand. Let him look on you with loving eyes and a gentle smile. Stay with this image for a few minutes, and then watch as he turns and beckons you to follow him. Where is he leading you? Into the fertile pastures that lie deep in your soul, that place where he abides.

In this place of beauty and stillness, you quiet your mind and let the tension drain out of you. You lie down in the soft grass and let it cushion your head (Psalm 23:2). My dear child, Jesus tells you, let nothing disturb you. I have everything in hand.

After a time, Jesus leads you by the hand to a small lake nearby. You recognize the “restful waters” that the psalmist speaks of (Psalm 23:2). Jesus urges you to cup your hands and take a long drink. The water is cool, refreshing, and sweet to the taste, and you keep drinking. Finally, you feel completely rested and satisfied. The Lord has restored your soul (23:3).

The Good Shepherd came so that you “might have life and have it more abundantly” (John 10:10). This life grows and deepens in prayer. It’s Jesus’ own life in you. So let him lead you each day to the rich pastures where he is waiting for you. There you will find refreshment, restoration, and peace.

“Jesus, you are my Good Shepherd who leads and guides me. There is nothing and no one else I want but you.”

SUY NIỆM: Tv 23,1-6

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì(Tv 23,1).

Các mục tử biết rằng chiên của mình cần được nuôi dưỡng trên cánh đồng xanh tốt để lớn lên và phát triển. Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành của chúng ta cũng biết những gì chúng ta cần để phát triển, vì thế Người hứa rằng chúng ta sẽ “tìm thấy đồng cỏ” nơi Người (Ga 10,9). Vào ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành này, chúng ta hãy dành chút thời gian để bước theo Chúa Giêsu vào trong “những đồng cỏ xanh tươi” đã được hứa trong thánh vịnh đáp ca (x. Tv 23,2).

Hãy bắt đầu bằng cách nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, thật bình tâm. Rồi hãy hình dung Chúa Giêsu đang ở trước mặt bạn, với cây gậy trong tay. Hãy để Người nhìn bạn với ánh mắt yêu thương và nụ cười âu yếm. Hãy nán lại với hình ảnh này ít phút và rồi hãy xem khi Người quay lại và vẫy tay ra hiệu bạn đi theo Người. Người đang dẫn bạn đi đâu? Vào trong những đồng cỏ phì nhiêu nằm sâu trong tâm hồn bạn, nơi mà Người đang chờ đợi bạn.

Ở nơi xinh đẹp và yên tĩnh này, bạn hãy tĩnh lặng tâm trí và đừng để cho đầu óc căng thẳng. Bạn nằm xuống trên cỏ mềm và gối đầu trên nó (x. Tv 23,2). Chúa Giêsu nói với bạn: Này con của Ta, đừng để điều gì quấy rầy con. Ta có sẵn mọi thứ cho con.

Sau đó một lát, Chúa Giêsu cầm tay dẫn bạn tới một hồ nhỏ gần đó. Bạn nhận ra “dòng nước trong lành” mà thánh vịnh gia nói tới (Tv 23,2). Chúa Giêsu mời gọi bạn vốc nước vào tay và uống cho thoả thích. Nước mát lạnh, trong lành và ngọt ngào để hưởng nếm, và bạn cứ uống mãi không thôi. Cuối cùng, bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thoả lòng. Chúa đã phục hồi tâm hồn bạn (x. Tv 23,3).

Mục Tử Nhân Lành đã đến để bạn “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sự sống này lớn lên và đào sâu nhờ cầu nguyện. Chính sự sống của Chúa Giêsu ở trong bạn. Vậy hãy để Người dẫn dắt bạn mỗi ngày tới các đồng cỏ màu mỡ nơi mà Người đang chờ đợi bạn. Ở đó bạn sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bình an.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Mục Tử Nhân Lành Đấng dẫn dắt và hướng dẫn con. Con không muốn bất cứ điều gì hay một ai khác ngoài Ngài”.

Comments are closed.

phone-icon