Tuần cửu nhật kính Thánh Nữ Tiến Sĩ Catarina – ngày thứ hai

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ hai –Thánh Catarina, con người khao khát chân lý

Khi sống trong chân lý, chúng ta được tự do chạy nhảy trong cánh đồng bát ngát của tình yêu chân thật và vô tận mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong suốt cuộc đời, Chị Catarina “mãnh liệt khao khát vinh danh Chúa và cứu độ các linh hồn”, vì cảm xúc của tình yêu đã làm cho Catarina trở thành con người được tình yêu chiếm hữu, chị tìm cách mặc lấy chân lý. Thánh Đa Minh hăng hái rao giảng chân lý nhằm mục đích chinh phục thế giới cho tình yêu Thiên Chúa. Khi cầu nguyện hằng ngày trong nhà thờ Dòng Đa Minh ở Siena, Catarina đã tiếp thu khẩu hiệu chân lý của Dòng một cách sâu sắc, dường như sứ vụ thiêu đốt thế giới của Thánh Đa Minh đã trở thành nỗi đam mê của riêng Chị Catarina.

Chị Catarina mô tả chân lý như là y phục chúng ta mặc, vì y phục vừa che chở chúng ta, và sâu xa hơn, nó nói lên chúng ta là ai.

Tiếp nhận bộ y phục truyền thống của Dòng Đa Minh, và tự hào là con cái của vị tổ phụ rao giảng chân lý. Chúng ta đã noi gót tiền nhân, đặc biệt chị Thánh Catarina để chân lý trải rộng chân tính của chúng ta ra thế giới chung quanh và chúng ta là hồng ân cho người khác trên con đường tìm kiếm và rao giảng chân lý ra sao?

Xin Chị thánh cầu thay nguyện giúp để chúng ta được thưởng nếm sự tự do triệt để mà chân lý đem lại.

Comments are closed.

phone-icon