Chúng ta hãy rao giảng Tin Mừng và đừng sợ!

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (10,26-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

***

Khi bà Maria và ông Giuse lên Giêrusalem để tiến dâng Hài Nhi Giêsu cho Chúa, ông Simêon đã nói tiên tri với bà Maria về sứ vụ của Chúa Giêsu: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng (Lc 2,34). Sau đó, mọi việc đã xảy ra y như thế!

Thời gian đầu, rất nhiều người theo Chúa Giêsu để được thấy Người, nghe Người giảng dạy và chứng kiến những phép lạ cả thể của Người. Một số trở thành môn đệ của Người. Rồi dần dần theo ngày tháng, dân chúng bỏ Người vì lời của Người chướng tai quá (Ga 6,60), đến nỗi Chúa Giêsu cũng phải hỏi Nhóm Mười Hai: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? (Ga 6,67). Từ đó, Người lãnh chịu mọi thứ: cười nhạo, vu khống, chống đối, bị bắt, bị hành hạ và tử hình trên thập giá.

Những sứ giả Tin Mừng là những sứ giả của hạnh phúc, lẽ ra phải được tiếp đón niềm nở, tại sao họ lại bị người ta thù ghét như thế? Họ nói với nhân loại rằng Chúa yêu thương họ, và mời gọi họ sống với Người trong tình yêu và trong sự bình an vĩnh cửu. Họ nói rằng Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống trần gian làm người, đã hiến mạng sống cho mọi người vì yêu. Những lời rao giảng của họ không hề gây nên hiềm khích và hận thù. Thế nhưng, bóng tối từ chối ánh sáng, và sự dữ, tuy đã bại trận, vẫn còn giẫy dụa và phá hoại cho đến giờ phút cuối cùng. Chính Chúa Giêsu đã đi khắp nơi làm điều tốt lành, chữa lành các bệnh nhân, cho những kẻ nghèo đói được no nê, cho những kẻ chết sống lại. Người chỉ rao giảng lòng yêu thương, nghĩa huynh đệ. Nhưng người ta đã giết Người.

Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ (Mt 10,24). Ngày hôm nay, Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta, như đã truyền các môn đệ đầu tiên của Người. Bài Tin Mừng hôm nay được trích từ bài giảng của Chúa Giêsu về sứ mệnh truyền giáo trong chương 10 của thánh Mátthêu mà chúng ta có thể tóm tắt như sau: các môn đệ mà Chúa Giêsu sai đi truyền giáo sẽ gặp những thử thách mà chính Người đã gặp khi còn ở trần thế. Nhưng chúng ta yên tâm, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người sẽ chăm sóc mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì?

Thứ nhất, chúng ta phải “rao giảng” Tin Mừng. Mặc dù những giá trị của Nước Trời (tâm hồn nghèo khó, hiền lành, công bằng và bác ái, xót thương… (xem Mt 5,3-12) xem ra đối nghịch lại với những gì mà thế gian cho là giá trị: giàu sang, quyền lực, thống trị, chủ nghĩa cá nhân.

Thứ hai, chúng ta “hãy lên mái nhà rao giảng” Tin Mừng, nghĩa là đi rao giảng khắp nơi, bằng tất cả những phương tiện truyền thông mà chúng ta có được: điện thoại, tivi, radio, internet, v.v… Chúa Giêsu muốn “con cái sự sáng” cũng phải khôn ngoan như “con cái thế gian.”

Thứ ba, nếu chúng ta sống các giá trị của Nước Trời, cuộc sống của chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, tại nhiều quốc gia, không còn những cuộc bách hại đẫm máu nữa, nhưng việc tự xưng là Kitô hữu, chưa nói đến việc rao giảng, đã bị người ta chế giễu, nhạo báng rồi. Người ta cố tình châm biếm những giáo huấn của Giáo Hội. Hầu như mỗi ngày, báo chí trên thế giới đều nói đến những Kitô hữu đã bị thiệt mạng vì đức tin của mình.

Nếu Ðức Kitô tiên báo những nguy cơ, bất trắc, Người cũng loan báo sự trung tín của Người. Người lập lại: Anh em đừng sợ. Cho tới ngày tận thế, Người luôn đồng hành, nâng đỡ những ai rao giảng Tin Mừng nhân danh Người. Hơn thế nữa, Người ban tặng tình yêu của Cha Người cho chúng ta. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh để nói về tình yêu bao la này, đó là đối với Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn mọi chim sẻ trên trái đất, và Người đếm cả tóc trên đầu chúng ta.

Chúng ta hãy rao giảng và đừng sợ, vì Chúa chăm sóc mỗi người chúng ta. Người không bỏ rơi con cái Người, là anh chị em của Chúa Kitô, con của Người. Sự dọa nạt hoặc bách hại chẳng là gì cả so với hạnh phúc vĩnh cửu. Chính Chúa Giêsu đã nói trong Mt 5,11-12: Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Comments are closed.

phone-icon