Ngồi với Chúa Giêsu trong Cầu Nguyện

0

Nguồn: WAU, Prayer Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Một Hướng Dẫn Đơn Giản

Lúc này hoặc lúc khác, nhiều người trong chúng ta cảm thấy đặc biệt ý thức về sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.
Có thể là trong Thánh Lễ hoặc ở trong sự tĩnh lặng của phòng ngủ, nhưng bất kể ở môi trường hay hoàn cảnh nào, Thiên Chúa trở nên rất thực đối với chúng ta. Người muốn điều đó là một đặc điểm thường xuyên trong giờ cầu nguyện của chúng ta! Sau đây là một vài gợi ý thiết thực có thể giúp gia tăng sự nhận thức về sự hiện diện của Chúa khi chúng ta cầu nguyện:

Chọn Thời Gian và Nơi Chốn. Hãy xác định một thời gian cụ thể được dành riêng cho việc cầu nguyện khi bạn tỉnh táo và sáng suốt (x. Tv 92,1-2). Hãy chắc chắn đó là một nơi mà bạn không bị phân tâm và gián đoạn (x. Mt 6,6).
Hãy Đặt Qua Một Bên Tất Cả Những Mối Quan Tâm Khác. Hãy xét mình và sám hối về tội lỗi của bạn (x. Tv 130), rồi hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa tẩy sạch lương tâm của bạn (x. Rm 8,32). Hãy đặt qua một bên những lo lắng, những vấn đề và những cuộc chiến đấu (x. Dt 12,1-2). Hãy kiên quyết rằng, cho dẫu một số điều cần được sự chú ý, bây giờ không phải là lúc.

Hãy Mở Lòng ra với Tin Mừng. Hãy thưa “vâng” cách ý thức với những sự thật này mỗi ngày:
Thiên Chúa đã dựng nên tôi vì tình yêu và Người luôn luôn yêu thương tôi (x. 1Ga 4,10).
Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu đến ban sự sống cho chúng ta (x. Ga 3,16).
Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và cái chết (x. Ga 5,24).
Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta và sai Chúa Thánh Thần đến (x. Ga 14,15-16.23).
Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta trên thiên đàng (x. Dt 7,25).
Chúa Giêsu sẽ lại đến (x. Mt 16,27).
Và rồi,

Ngợi khen Chúa. Hãy thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của bạn đối với Cha trên trời của bạn, với Con của Người là Đức Giêsu và với Chúa Thánh Thần (x. Tv 95; 136; Dt 13,15; 1 Pr 2,9). Hãy thờ phượng Thiên Chúa cách chân thật và bằng cả trái tim của bạn (x. Mt 6,7-8). Hãy tuyên bố Người là ai – Kinh Thánh chứa đựng nhiều câu công bố bản tính và phẩm chất của Người (x. Tv 28,8; 86.5; Is 25,1; Gr 10,6).

Hãy ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy tích cực lắng nghe Thiên Chúa trong lòng bạn khi bạn đọc Kinh Thánh (x. Is 66,2). Hãy ngồi thinh lặng trước sự hiện diện của Thiên Chúa và hãy để cho tình yêu của Người chạm tới tâm hồn bạn (x. Tv 131).

Hãy chuyển cầu với lòng tin và sự tín thác. Hãy cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội, cho gia đình, cho các bạn hữu của bạn và cho chính bạn (x. Mt 7,7-11).

Hãy viết trong nhật ký của bạn. Hãy viết ra những gì bạn nghĩ Thiên Chúa đã nói với bạn và cách bạn đáp lại Người. Có lẽ điều đó làm nảy sinh những câu hỏi, thúc đẩy sự sám hối hoặc chuyển cầu nhiều hơn, hoặc gợi ý hướng đi cho bạn để thực hiện, nhờ đó bạn có thể phân định với một người cố vấn đáng tin tưởng. Sau đó hãy tạ ơn Chúa vì tình yêu và lời của Người dành cho bạn. 

Comments are closed.

phone-icon