PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

“Lòng yêu thương của Thiên Chúa thật rõ ràng ở chỗ : “Không phải chúng ta kính mến Chúa trước, mà là Chúa đã yêu chúng ta trước, và đã sai Con mình giáng thế, hi sinh đền tội chúng ta”.  Đây là một mặc khải quan trọng về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi – một mặc khải nhằm đưa đến hạnh phúc cho mỗi người. Xin Chúa giúp chúng ta biết chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, để cảm nhận tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta.

II. GIẢNG

Kể chuyện của thánh Augustinô:

Thánh Augustinô là giáo sư đại học trước khi trở lại đạo công giáo. Cảm mến bao hồng ân Chúa thương, Ngài quyết tâm dùng trí khôn Chúa ban để tìm hiểu về các mầu nhiệm lớn trong đạo, nhất là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Lần nọ đang đi trên bờ biển để suy nghĩ về mầu nhiệm này, thì Ngài bỗng để ý thấy có một em bé với việc làm rất lạ là dùng cái vỏ sò, chạy múc nước biển rồi đổ vào mấy cái lỗ ở bờ biển…… Ngài liền hiểu rằng Thiên Chúa sai thiên thần đến để dạy Ngài bài học về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm mà con người không thể dùng trí khôn để tìm hiểu cho ngọn nguồn cũng như đến nơi đến chốn được.

Hình 01: Thiên Chúa sáng tạo mọi sự trong đó có con người.

1/ Ai đã sáng tạo nên trời đất muôn vật?
– Thiên Chúa Ba Ngôi/ Chính qua ý định của Thiên Chúa/ nhờ Lời quyền năng Chúa Con/ và trong sự sống của Chúa Thánh Thần/ mà muôn vật được tạo thành. (giống như mặt trời : ánh sáng, sức nóng và sự sống)

2/ Ba Ngôi tạo dựng con người thế nào ?
– Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa/ Ngài cho con người có trí khôn/ ý chí/ linh hồn và sự sống.

Hình 02: Chúa Giêsu và Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

3/ Ai dạy ta biết mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi?
– Chính Chúa Giêsu/ Con Một từ nơi Chúa Cha mà đến.

4/ Chúa Giêsu đã mạc khải thế nào về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi?
– Ngài mạc khải cho ta biết/ có một Đức Chúa Trời/ mà Người có ba ngôi/ Ngôi thứ nhất là Cha/ ngôi thứ hai là Con/ ngôi thứ ba là Thánh Thần/ Ba ngôi cùng một bản tính/ và một quyền năng như nhau.

5/ Đâu là những câu nói của Chúa Giêsu mạc khải về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi? (Minh hoạ qua hình ảnh)
– Qua những câu nói sau:
       + “Như Cha đã sai thầy/ thầy cũng sai các con/ Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” ( Gn 20, 21 – 22 )
       + “Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy/ chính Người sẽ dạy các con mọi điều”. ( Gn 15, 16 )
     + “Các con hãy đi giảng dạy khắp muôn dân/ làm phép rửa cho họ/ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần/ Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”. ( Mt 28, 19 ).

III. ÁP DỤNG

Hình 03: Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng.

6/ Thiên Chúa Ba Ngôi làm gì cho ta?
– Chúa Cha tạo dựng chăm sóc chúng ta.
– Chúa Con cứu chuộc chúng ta.
– Chúa Thánh Thần thánh hoá chúng ta.

7/ Đón nhận các ân huệ của Chúa Ba Ngôi, em sẽ làm gì?

– “Lạy Cha/ xin cho chúng nên một như Cha và Con là một ”. Noi gương Chúa Ba Ngôi, luôn kiến tạo sự hiệp nhất bằng cách không kéo bé kéo cánh/ đâm thọc/ nói hành/ hay phê bình chỉ trích người khác.
– “Anh em không biết anh em là đền thờ Thiên Chúa/ và Thánh Thần ngự trong anh em sao?. Tôn trọng hồn xác ta là đền thờ Chúa Ba Ngôi/ bằng cách không chửi tục/ nói bậy/ xem phim ảnh xấu/ làm những điều gian dối tội lỗi.
– “Các con hãy đi giảng dạy khắp muôn dân/ làm phép rửa cho ho/ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.  Sống ơn gọi truyền giáo/ bằng việc siêng năng học/ đọc lời Chúa/ học hỏi giáo lý/ và nhất là biết đem ra thực hành qua cuộc sống/ bằng cách sống yêu thương như Ba Ngôi Thiên Chúa dạy.

IV. BÀI CA Ý LỰC: Sáng danh

 “ Sáng danh Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần/ Sáng danh Thiên Chúa/ Đấng đang có/ đã có/ và sẽ đến”.

Comments are closed.

phone-icon