Niên giám Vatican trình bày chi tiết sự gia tăng và giảm sút của đời sống bí tích trên thế giới

0

John Burger
Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 

Báo cáo hàng năm trích dẫn “xu hướng tỷ lệ sinh giảm” theo sau sự sụt giảm phép rửa tội.

Có hơn 1,3 tỷ người Công giáo trên thế giới, tương đương 17,7% dân số toàn cầu, theo ấn bản mới nhất của báo cáo hàng năm của Vatican.

Niên giám Thống kê của Giáo hội mới được xuất bản, do Văn phòng Thống kê Giáo hội của Vatican xuất bản, cho biết có hơn 13,7 triệu phép rửa tội vào năm 2021. Hơn 11,1 triệu trong số đó – 81% – là rửa tội cho trẻ em dưới 7 tuổi. Đó là một sự giảm sút đáng kể từ năm 1991, thời điểm Giáo hội đã rửa tội cho 18,1 triệu người trên toàn thế giới – 89% trong số đó dưới 7 tuổi.

Niên giám thống kê cho rằng sự giảm sút này, ít nhất một phần, là do “xu hướng tỷ lệ sinh giảm ở hầu hết các quốc gia”.

Thật vậy, tạp chí The Economist đưa tin vào ngày 1 tháng Sáu rằng “tỷ lệ sinh, tức số ca sinh trung bình của một phụ nữ, đang giảm xuống ở hầu hết các nơi trên thế giới”.

Niên giám của Vatican cho thấy những kết quả khác nhau trong các nỗ lực truyền giáo. Ở Châu Phi, tỷ lệ người trên 7 tuổi được rửa tội đã tăng từ 33% vào năm 2016 lên 36% vào năm 2021. Tỷ lệ này giữ ổn định ở Châu Âu với mức 4,5%, trong khi ở Bắc Mỹ, tỷ lệ giảm nhẹ từ 8,7% xuống 8,6%. Tỷ lệ người Trung Đông trên 7 tuổi rửa tội giảm từ 4,5% xuống 2,9%.

Có 1,8 triệu đám cưới trong nhà thờ trên toàn thế giới vào năm 2021, giảm mạnh so với 3,8 triệu của năm 1991. Trong thống kê mới nhất, có 9,2% đám cưới của một người Công giáo kết hôn với một người không Công giáo. Châu Đại Dương có tỷ lệ đám cưới giữa người Công giáo và không Công giáo cao nhất, ở mức 28,3% và Trung Mỹ thấp nhất – 1,7%. Bắc Mỹ có 20,2% tổng số người Công giáo kết hôn trong nhà thờ với người phối ngẫu không Công giáo.

Năm 2021, có 8,5 triệu người trên khắp thế giới Rước lễ lần đầu – trung bình cứ 1.000 người Công giáo thì có 6,2 người Rước lễ lần đầu. Tỷ lệ này cao nhất ở Châu Á với 9,1 người rước lễ lần đầu trên 1.000 người Công giáo. Hoa Kỳ có 7,3 trên 1.000, cao hơn so với tỷ lệ toàn Châu Mỹ là 5,2.

Niên giám cũng báo cáo 7,3 triệu người được lãnh nhận Bí tích Thêm sức vào năm 2021. 

Comments are closed.

phone-icon