Tuần cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh – Ngày thứ bảy

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ bảy: SỰ TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA CỦA THÁNH ĐA MINH

Là tu sĩ hành khất, Thánh Đa Minh luôn sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa mỗi ngày. Cha rảo khắp các vùng ngoại ô, thị trấn để rao giảng và chấp nhận sự phụ thuộc vào lòng quảng đại của người khác. Thỉnh thoảng Cha Đa Minh khiến các anh em phải đi tới cùng, của lòng tin tưởng vào Chúa.

Ngày 15 tháng 8 năm 1217, Thánh Đa Minh gửi bốn anh em đi Tây Ban Nha, bảy anh em đi Paris, hai anh em đi Prouille để phục vụ các Nữ Đan sĩ, và một anh cùng đi với Thánh Đa Minh tới Roma. Các anh em trong cộng đoàn đều kinh ngạc, không tán đồng và chế nhạo Cha Đa Minh, vì đã sai anh em đi thi hành sứ vụ trong khi họ vẫn chưa đủ thời gian để chuẩn bị, cũng như sự dấn thân cho nhiệm vụ cam go này. Nhưng Thánh Đa Minh vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng mà cha hết lòng phụng sự. Với lòng tin tưởng tuyệt đối này, Cha Đa Minh hướng dẫn Dòng đi vào sứ vụ mang tính quốc tế, một sứ vụ được chứng minh là hoàn toàn thành công.

Cụ thể, Vào thời gian Thánh Đa Minh qua đời, có khoảng 300 anh em giảng thuyết được sai đi khắp các nước: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Scandinavia, Hungary, Ba Lan và Anh Quốc. Riêng các Nữ Đan sĩ đã thành lập được nhiều Đan viện ở Tây Ban Nha, Pháp, Ý.

Xin Chúa gia tăng lòng tin tưởng của chúng ta vào sự quan phòng yêu thương của Chúa để chúng ta luôn an vui, ca tụng Ngài và lướt thắng nỗi sợ hãi trước những khó khăn và bấp bênh của sứ vụ.

Comments are closed.

phone-icon