Tuần cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh – Ngày thứ chín

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ chín: THÁNH ĐA MINH, CON NGƯỜI CỦA GIÁO HỘI

Công trình của Thánh Đa Minh và hoạt động giảng thuyết của người được đặt giữa lòng Giáo hội – như lời bài ca nhập lễ trong ngày lễ kính thánh nhân. Hoạt động giảng thuyết của anh em không phải là một hoạt động cá nhân, nhưng là một hoạt động có tính tông đồ, tức là đặt nền tảng trên việc giảng thuyết của các tông đồ, và như vậy, ở trong mối hiệp thông với những với người kế vị Thánh Phêrô, tức là Đức Giáo Hoàng. Thánh nhân ở trong Giáo hội, là người phục vụ Giáo hội và nói nhân danh Giáo hội.

Hiến pháp của Anh Em Giảng Thuyết nhiều lần nhấn mạnh đến mối liên hệ này và cho thấy đó cũng là một trách nhiệm: “Chúng ta được thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa qua việc tuyên khấn kết nạp chúng ta vào Dòng, và được dấn thân một cách mới mẻ cho Hội thánh toàn cầu… Khi tham gia vào sứ vụ tông đồ chúng ta cũng nhận lấy nếp sống của các tông đồ. Được trở nên những cộng tác viên của hàng Giám mục qua việc truyền chức…” (HPNT III, IV, V).

Theo bước chân và tinh thần của Đấng sáng lập, anh em Giảng Thuyết xem cuộc đời của mình như một người được dâng hiến trọn vẹn để phục vụ Giáo hội của Đức Kitô.

Sứ vụ của anh em là sứ vụ Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội của Người, đó là ơn cứu độ các linh hồn. Vì thế, toàn bộ đời sống của anh em trở thành một đời sống mang chiều kích Giáo hội. Với Thánh Đa Minh, không thể có một sự giảng thuyết nào khác với sự giảng thuyết hiệp thông với Giáo hội.

Đặt bước chân của mình vào bước chân của Thánh Đa Minh, trong ơn gọi thuyết giáo, xin cho mỗi người chúng ta luôn dựa vào lòng gắn bó với Giáo hội, vào cái nhìn của cha thánh về Giáo hội và cách cư xử của Người trong cộng đoàn Giáo hội.

Comments are closed.

phone-icon