Tuần cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh – Ngày thứ tám

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ tám: THÁNH ĐA MINH, CON NGƯỜI LỮ HÀNH

Thánh Đa Minh là nhà du hành vĩ đại. Có là thời gian người ở trên đường cũng ngang bằng thời gian người ở với anh em. Thánh nhân đã rảo khắp các nẻo đường từ Toulouse tới Roma, từ Roma tới Bologna, từ Bologna tới Paris, từ Paris tới Madrid, Trong thời gian 9 năm lưu lại Fanjeaux, thánh nhân đã rảo khắp những nẻo đường nào có thể đi được trong vùng, theo mọi hướng. Một sử gia đã tính rằng, thánh nhân đã đi bộ tới 50km mỗi ngày và thường cởi giày, đi chân không. (VIE 48). Mới đầu, thánh nhân du hành để loan báo Tin Mừng cho những người đang cần đến, sau đó người đi từ thành phố này sang thành phố khác để thiết lập những cơ sở cho Dòng.

Trên đường đi Thánh Đa Minh luôn sống như người đi hành hương. Với cha thánh, đường đi là nơi để liên tục cầu nguyện, giảng thuyết, sống đức ái, huynh đệ.

Dù Cha Thánh không qua đời trên đường đi, nhưng lòng kiên cường và sự thánh thiện của một vị tông đồ thật đáng khâm phục!

Chân phước Giordanô de Saxonia – người viết tiểu sử về Thánh Đa Minh – cho biết cuộc đời du hành của Thánh Đa Minh (LIB 92) kết thúc tại Bologna.

Comments are closed.

phone-icon