Bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết – SN theo WAU ngày 27.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whether we are considering giving away our money, our time, or our talents, a single question can paralyze us: “Will I still have enough?” Surely, similar worries would have gripped this widow. But rather than focusing on her scarcity, she directed her gaze toward heaven, trusted in the abundance of God, and offered all that she had.

Just as he praised this widow, Jesus is pleased when we make an offering to him from our own “poverty” (Luke 21:4). For someone with a limited income and many mouths to feed, bringing a meal to a sick neighbor can be a costly offering of trust in the Lord. For someone who easily serves with great energy, offering Jesus times of quiet contemplation, no matter how distracted, can be a valuable gift to the Lord. For one who is experiencing suffering and pain, lifting up a simple prayer of thanksgiving or showing patience to a child can be as beautiful as the widow’s two copper coins.

Jesus is pleased whenever we sacrifice for him and for his people, but he is especially delighted when our gift comes from our lack. Thankfully, his Holy Spirit helps us to see what we most need to surrender to him and also gives us the grace to do it. As we respond to the Spirit’s leading, we will discover God’s abundant goodness in unexpected places. How beautiful that the more we offer to him, the more grace we find filling us up!

Just as the widow trusted in the surplus of her Father, you can trust that there is no scarcity in God’s kingdom. Your heavenly Father will provide you with the grace you need. He can give you strength to care for your family when you feel overwhelmed. He can remind you of his love as you persist in a dry season in prayer. He can give you compassion for people in need so that you become more generous. He sees you, loves you, and rejoices when you offer him anything out of your poverty.

“Thank you, Lord, for seeing me. Help me to give generously to you and to your people.”

Cho dù chúng ta đang cân nhắc việc cho đi tiền bạc, thời gian hay tài năng của mình thì một câu hỏi duy nhất cũng có thể khiến chúng ta tê tái: “Liệu tôi còn đủ không?” Chắc chắn bà góa này cũng có những lo lắng tương tự. Nhưng thay vì tập trung vào sự thiếu thốn của mình, bà hướng ánh mắt lên thiên đàng, tin cậy vào sự dồi dào của Chúa và dâng hiến tất cả những gì bà có.

Giống như ca ngợi bà góa này, Chúa Giêsu hài lòng khi chúng ta dâng hiến cho Ngài từ “sự nghèo khó” của mình (Lc 21,4). Đối với một người có thu nhập hạn chế và có nhiều miệng ăn, việc mang bữa ăn đến cho một người hàng xóm bị bệnh có thể là một lễ vật đắt giá để tin cậy vào Chúa. Đối với một người dễ dàng phục vụ với nghị lực lớn lao, việc dành cho Chúa Giêsu những giây phút chiêm niệm yên tĩnh, dù có bị phân tâm đến đâu, có thể là một món quà quý giá dâng lên Chúa. Đối với một người đang trải qua đau khổ và đau đớn, việc dâng lên một lời cầu nguyện tạ ơn đơn giản hoặc thể hiện sự kiên nhẫn với một đứa trẻ cũng có thể đẹp đẽ như hai đồng xu của bà góa.

Chúa Giêsu hài lòng bất cứ khi nào chúng ta hy sinh cho Ngài và cho dân Ngài, nhưng Ngài đặc biệt vui mừng khi món quà của chúng ta đến từ sự thiếu thốn của chúng ta. Thật may mắn, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra điều chúng ta cần đầu phục Ngài nhất và cũng ban ân sủng để chúng ta làm điều đó. Khi đáp lại sự dẫn dắt của Thánh Thần, chúng ta sẽ khám phá ra lòng nhân lành dồi dào của Chúa ở những nơi không ngờ tới. Đẹp biết bao khi chúng ta càng dâng hiến cho Ngài thì chúng ta càng thấy tràn đầy ân sủng!

Giống như bà góa đã tin cậy vào sự dư thừa của Cha mình, bạn có thể tin rằng trong vương quốc của Thiên Chúa không có sự khan hiếm. Cha trên trời của bạn sẽ ban cho bạn ân sủng mà bạn cần. Ngài có thể ban cho bạn sức mạnh để chăm sóc gia đình khi bạn cảm thấy quá tải. Ngài có thể nhắc nhở bạn về tình yêu của Ngài khi bạn kiên trì cầu nguyện trong lúc khô khan. Ngài có thể mang đến cho bạn lòng trắc ẩn đối với những người đang cần giúp đỡ để bạn trở nên rộng lượng hơn. Ngài nhìn thấy bạn, yêu bạn và vui mừng khi bạn cho Ngài bất cứ thứ gì vì sự nghèo khó của bạn.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã nhìn thấy con. Xin giúp con cống hiến cách quảng đại cho Chúa và cho dân Chúa.

Comments are closed.

phone-icon