Hêrôđê sắp tìm kiếm con trẻ để giết Ngài – SN theo WAU ngày 28.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

It’s only three days after Christmas, and already we are witnessing a violent reaction to Jesus’ coming. Even though Jesus is still a helpless, vulnerable child, he poses a threat to the powers that be.

But it’s not just Herod’s power that Jesus threatens; it’s the power of evil itself. Herod’s massacre of the infants in Bethlehem represents just one episode of a much larger story. From the moment Satan rebelled against God and the other angels, he has pursued one goal: to corrupt the goodness of God’s creation. He tempted our first parents to turn against their Creator, and has been tempting people ever since. Now all of humanity is burdened with the inclination to sin against their heavenly Father.

God knew that the only remedy against evil and sin was through the sacrifice of his Son, Jesus. Jesus’ birth, then, was the opening salvo of God’s ultimate rescue operation. So we shouldn’t be surprised that our great enemy, the devil, sought to fight back when Jesus came to earth—even if it meant the death of so many innocent children.

As Jesus’ disciples, we are still in the midst of this battle. While Jesus’ death and resurrection was a victory over the powers of evil, the final battle won’t be won until he comes again to establish his heavenly kingdom on earth. The sad truth is that until that day comes, we will still experience suffering and loss. We may even face sorrow as deep as the mothers’ grief in today’s Gospel (Matthew 2:18).

But let us not become discouraged by today’s Gospel reading, especially not after the joy of Christmas Day. God loves his creation more than we could ever imagine, and he will not let Satan destroy it. That’s why our Father went to such extreme lengths to save us—by sending his very own Son into the world to become one of us. In the end, evil will be defeated once and for all, and what began with Jesus’ birth will culminate in the glorious kingdom of God reigning over the whole earth!

“Father, may your kingdom come, may your will be done, on earth as it is in heaven.”

Chỉ ba ngày sau lễ Giáng sinh và chúng ta đã chứng kiến ​​một phản ứng dữ dội đối với việc Chúa Giêsu đang đến. Mặc dù Chúa Giêsu vẫn còn là một đứa trẻ bơ vơ, dễ bị tổn thương, nhưng Ngài đã đặt ra một mối đe dọa cho các quyền lực.

Nhưng không chỉ quyền lực của Hêrôđê mà Chúa Giêsu đe dọa; đó là sức mạnh của chính sự ác. Vụ thảm sát trẻ sơ sinh của Hêrôđê ở Bêlem chỉ là một tình tiết trong một câu chuyện lớn hơn nhiều. Ngay từ thời điểm Satan nổi loạn chống lại Thiên Chúa và các thiên thần khác, hắn đã theo đuổi một mục tiêu: làm hỏng sự tốt lành của sự sáng tạo của Thiên Chúa. Hắn đã cám dỗ tổ tông của chúng ta quay lưng lại với Đấng Tạo Hóa, và đã cám dỗ mọi người kể từ đó. Giờ đây, toàn thể nhân loại đang phải gánh nặng khuynh hướng phạm tội với Cha trên trời của họ.

Thiên Chúa biết rằng phương thuốc duy nhất chống lại điều ác và tội lỗi là qua sự hy sinh của Con Ngài, Chúa Giêsu. Khi đó, sự ra đời của Chúa Giêsu là sự kiện mở đầu trong chiến dịch giải cứu cuối cùng của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên khi kẻ thù lớn của chúng ta, là ma quỷ, đã tìm cách chống trả khi Chúa Giêsu đến thế gian – ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết của rất nhiều trẻ em vô tội.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn đang ở giữa trận chiến này. Mặc dù cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là một chiến thắng trước quyền lực của sự dữ, nhưng trận chiến cuối cùng sẽ không phân thắng bại cho đến khi Ngài trở lại để thiết lập vương quốc Thiên đàng của mình trên trái đất. Sự thật đáng buồn là cho đến khi ngày đó đến, chúng ta vẫn sẽ trải qua những đau khổ và mất mát. Chúng ta thậm chí có thể phải đối mặt với nỗi buồn sâu sắc như nỗi đau của các bà mẹ trong Tin mừng hôm nay (Mt 2, 18).

Nhưng chúng ta đừng nản lòng với việc đọc Tin mừng hôm nay, đặc biệt là sau niềm vui của Ngày Lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa yêu thích sự sáng tạo của mình hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, và Ngài sẽ không để Satan phá hủy nó. Đó là lý do tại sao Cha của chúng ta đã nỗ lực hết sức để cứu chúng ta – bằng cách sai Con của chính Ngài đến thế gian để trở thành một trong chúng ta. Cuối cùng, sự dữ sẽ bị đánh bại một lần và mãi mãi, và những gì bắt đầu với sự ra đời của Chúa Giêsu sẽ lên đến đỉnh điểm trong vương quốc vinh quang của Thiên Chúa ngự trị trên toàn thế giới!

Lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Comments are closed.

phone-icon