PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật 4 Thường Niên B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

“Hỡi ông Giêsu Nagiareth, tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ông đến để tiêu diệt chúng tôi”.

Giờ phút này, Con Thiên Chúa cũng đang đến với chúng ta ngang qua Lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng ta biết sẵn sàng lắng nghe và để Ngài đi vào cuộc sống. Hầu nhờ có Ngài, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi xích xiềng của ma quỉ, và được sống trong bình an hạnh phúc.

II. GIẢNG

Một bé trai hỏi bố:
– Quỷ lớn hơn con không?       – Lớn hơn
– Quỷ lớn hơn bố không?         – Lớn hơn.
– Quỷ lớn hơn Chúa Giêsu không? – Không con ạ. Chúa Giêsu lớn hơn quỷ.

Chú bé thinh lặng một chút rồi mỉm cười: “Vậy con không sợ quỷ đâu”.

Hình 1: Tiên tri Môisen đang nói với dân chúng

1. Qua Môisen, Thiên Chúa đã hứa gì với Israel?
– Ngài hứa sai đến với họ một vị tiên tri để giúp dân chúng.

2. Sứ mạng của vị tiên tri là gì?
– Đón nhận Lời Chúa và nói cho dân chúng những điều mà Chúa truyền phải nói.

3. Những ai từ chối nghe lời Chúa qua vị tiên tri sẽ bị làm sao?
– Họ sẽ bị chính Chúa hạch tội.

Hình 2: Chúa Giêsu tại hội đường Carphanaum

4. Hôm nay Chúa Giêsu vào hội đường Do Thái để làm gì?
– Để giảng dạy

5. Giáo lý Người dạy có nội dung nào?
 – Giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỉ.
– Trả lại cho con người một cuộc sống hạnh phúc bình an.

6. Trước lời Chúa giảng dạy, ma quỷ đã làm gì?
– Run rẩy và kinh hãi.
– Tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng thánh của Thiên Chúa.
– Xuất khỏi người bị thần ô uế ám.

Hình 3: Em bé lãnh nhận bí Tích Rửa Tội

7. Bí tích rửa tội cho tham dự vào chức năng nào của Đức Kitô?
– Tư tế, tiên tri và vương đế.

8. Trong ba chức năng ấy, chức năng nào là quan trọng nhất?
– Chức năng tiên tri hay còn là loan báo Tin Mừng.

9. Noi gương Đức Kitô, người tiên tri phải có điều kiện gì?
– Có một đời sống thánh thiện gương sáng.
– Luôn để cho Lời Chúa thấm nhập, và đi vào cuộc sống qua lời nói, cách cư xử và việc làm của mình.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4:  Các em Thiếu nhi đang đọc Lời Chúa.

10. Sắc lệnh Tông Đồ giáo dân số 12 nói gì về sứ mạng làm tông đồ?
– “Người trẻ phải trở nên những tông đồ đầu tiên và trực tiếp cho giới trẻ ”.

11. Theo lời Chúa dậy, em phải làm gì  để loan báo Tin Mừng?
– Gần gũi gắn bó với Chúa qua các thánh lễ và lãnh nhận bí tích.
– Siêng năng chuyên cần học hỏi Lời Chúa qua các buổi giáo lý.
– Thực hành sứ mạng rao giảng bằng cách:

+ Nói về Chúa cho các bạn của mình.
+ Loại trừ các nết xấu do ma quỉ xúi dục như dối trá, tham lam, bê trễ lười biếng, chưa biết vâng lời bề trên cha mẹ…

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Là tiên tri của Chúa

Một lời Chúa nói mà thôi, ma quỉ khiếp kinh rã rời, xuất khỏi người ô uế, trở về với cõi âm ty.
Là tiên tri của Chúa, luôn sống đời chứng nhân. Việc đạo đức chuyên cần, sáng danh Chúa trên trời.

Comments are closed.

phone-icon