Hương thơm đời con

0

Hương thơm từ đâu tới
Sực nức căn nhà xưa
Len qua từng khe cửa
Nồng nàn theo gió đưa?

Thưa là bình bạch ngọc
Người phụ nữ ngày xưa
Đổ tràn trên đầu Chúa
Tình yêu nói sao vừa.

Bình ngọc đã vỡ tan
Dầu thơm đã ứa tràn
Tình yêu con dốc cạn
Dành cho Ngài chứa chan

Hương lòng con ngát bay
Hương thơm Sự Sống đầy
Hương tình yêu dâng hiến
Con dâng trọn Ngài đây.

Maria Minh Thư – HVTVK

Comments are closed.

phone-icon