Ai thấy Thầy thì thấy Đấng đã sai Thầy – SN theo WAU ngày 24.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You have probably heard someone say, “There’s more to him than meets the eye.” Perhaps you assume someone at the hospital is a medical student but discover that she is a top-notch surgeon. Or maybe someone is so quiet in a meeting that you think he isn’t even paying attention, but then he proposes a solution that answers everyone’s concerns. Some people just go beyond our initial expectations!

The Gospels are full of examples of the way Jesus surprised people by surpassing their initial expectations.

• They came to him expecting a learned teacher, but rather than giving a theological exposition, he offered parables. These everyday examples allowed each person to find himself in the stories.

• They came to him weighed down by sin, expecting little more than words of comfort. But his words carried the power to heal both spiritual and physical illness.

• They came to him with a simple request, expecting some help. But he responded by answering their need and by giving them a life-changing revelation of the Father’s love for them. Instead of getting just an answer to their prayer, they began to love Jesus and sought to put aside their former way of life to follow him.

When someone stayed with Jesus long enough, they saw beyond his unassuming appearance. They saw that he was more than a teacher or a healer or a prophet. His words of teaching, his look of love, his inner peace and joy all bore God’s own inspiration and went straight to their hearts. When they saw Jesus, they saw the Father!

Jesus is ready to surprise you today. He’s ready to reveal his Father to you. So as you read today’s Scripture passages, invite him to exceed your expectations. Ask him to show you something new. It doesn’t have to be momentous. Maybe it will be just a small insight or application you haven’t noticed before. Or maybe one verse will strike you in a new way. If you keep this up day after day, you’ll discover that God has revealed far more than you expected. And that revelation will fill you with joy!

“Lord, surprise me! Help me find your presence today.”

Có lẽ bạn đã từng nghe ai đó nói: “Ngài còn nhiều điều hơn thế nữa”. Có lẽ bạn cho rằng ai đó ở bệnh viện là sinh viên y khoa nhưng lại phát hiện ra rằng cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Hoặc có thể ai đó im lặng trong cuộc họp đến mức bạn nghĩ rằng anh ta thậm chí không chú ý đến, nhưng sau đó anh ta đề xuất một giải pháp giải đáp mối quan tâm của mọi người. Một số người thậm chí còn vượt xa những mong đợi ban đầu của chúng ta!

Các Tin Mừng có đầy những ví dụ về cách Chúa Giêsu làm người ta ngạc nhiên khi vượt qua những mong đợi ban đầu của họ.

• Họ đến với Ngài mong đợi một giáo sư uyên bác, nhưng thay vì đưa ra một lời giải thích thần học, Ngài lại đưa ra những dụ ngôn. Những ví dụ hằng ngày này cho phép mỗi người tìm thấy chính mình trong những câu chuyện.

• Họ đến với Ngài, người đang mang nặng tội lỗi, chỉ mong đợi những lời an ủi. Nhưng lời nói của Ngài mang sức mạnh chữa lành cả bệnh tật về tinh thần lẫn thể xác.

• Họ đến gặp Ngài với một yêu cầu đơn giản, mong được giúp đỡ. Nhưng Ngài đã đáp lại bằng cách đáp ứng nhu cầu của họ và ban cho họ sự mặc khải làm thay đổi cuộc đời về tình yêu của Chúa Cha dành cho họ. Thay vì chỉ nhận được sự đáp lại cho lời cầu nguyện của mình, họ bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu và tìm cách từ bỏ lối sống trước đây để theo Ngài.

Khi ai đó ở lại với Chúa Giêsu đủ lâu, họ sẽ nhìn xa hơn vẻ bề ngoài khiêm tốn của Ngài. Họ thấy rằng Ngài không chỉ là một thầy dạy, một người chữa bệnh hay một nhà tiên tri. Những lời dạy của Ngài, cái nhìn yêu thương, sự bình an và vui vẻ nội tâm của Ngài, tất cả đều mang nguồn cảm hứng của chính Chúa và đi thẳng vào tâm hồn họ. Khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu, họ đã nhìn thấy Chúa Cha!

Chúa Giêsu sẵn sàng làm bạn ngạc nhiên hôm nay. Ngài sẵn sàng tiết lộ Cha Ngài cho bạn. Vì vậy, khi bạn đọc đoạn Kinh thánh hôm nay, hãy mời Ngài vượt quá sự mong đợi của bạn. Hãy cầu xin Ngài cho bạn xem một cái gì đó mới. Nó không cần phải quá quan trọng. Có thể đó sẽ chỉ là một hiểu biết hoặc ứng dụng nhỏ mà bạn chưa từng để ý đến trước đây. Hoặc có thể một câu sẽ tác động đến bạn theo một cách mới. Nếu bạn tiếp tục làm điều này ngày này qua ngày khác, bạn sẽ khám phá ra rằng Chúa đã mặc khải nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Và sự mặc khải đó sẽ khiến bạn tràn ngập niềm vui!

Lạy Chúa, Chúa làm con ngạc nhiên quá! Xin giúp con tìm thấy sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon