Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

0
MỪNG LỄ THÁNH CATARINA SIENA – BỔN MẠNG HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
🌹 Trong niềm tri ân cảm tạ tình yêu thương hải hà của Thiên Chúa dành cho Hội dòng Đa Minh Tạm Hiệp, chúng con hân hoan mừng lễ Bổn Mạng Hội Dòng, Tu xá Thánh Catarina (nơi chị em phục vụ người cơ nhỡ tại Viện Dưỡng Lão tình thương Suối Tiên) và những ai mang thánh hiệu Catarina.
🌹 Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng, xin Chúa ban cho Hội dòng và từng chị em chúng con dồi dào tình yêu và ân sủng Chúa để chúng con luôn hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội, phục vụ anh chị em mà Chúa ưu ái gởi đến trong cuộc đời chúng con.

Comments are closed.

phone-icon