Đoàn chiên, người làm thuê và ơn gọi của chúng ta

0

Sr. Teresa Đoàn Thụy Thúy Phượng, OP

Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh luôn cho chúng ta chiêm ngắm chân dung vị mục tử nhân lành hết lòng chăn dắt đoàn chiên, vì thế Chúa Nhật này còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Hình ảnh người mục tử nhân lành không xa lạ gì với chúng ta, đó là hình ảnh Đức Giêsu ôm ấp vồ về con chiên nhỏ cách hiền lành, nhân hậu. Đó cũng là cách mà Ngài vẫn thường làm với chúng ta. Hôm nay, cùng với việc chiêm ngắm người mục tử nhân lành, chúng ta cùng nhìn về hình ảnh đoàn chiên và người làm thuê – cả hai cũng được nhắc đến trong trích đoạn Tin Mừng.

1. Đoàn chiên

Hình ảnh đoàn chiên không minh nhiên được giới thiệu hay nhắc đến trong bài Tin Mừng nhưng qua hình ảnh người mục tử nhân lành, chúng ta thấy hiện lên một đàn chiên vì nếu không có chiên thì người mục tử chăn dắt gì đây? Quả thật ở đây có một đàn chiên đông đảo, được chăn dắt bởi người mục tử nhân lành chứ không bởi “người làm thuê”. Vì thế, chúng không những được ăn cỏ no nê, uống nước trong lành mà còn được người mục tử đảm bảo sự sống bởi tính mạng của chính mình. Chúng được no thỏa phần xác, an nhiên phần hồn, được bồi dưỡng cơ thể và được nhận biết cách cá vị. Chúng không chỉ là tài sản hay vật nuôi trong gia đình nhưng là một đối tượng được yêu thương và là niềm vui cho ông chủ. Đức Giêsu nói tiếp: “Tôi còn những con khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về … Sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16). Như vậy, có một đàn chiên lớn mạnh, nhân rộng và hợp nhất đang dần được hình thành và chúng thuộc về Đức Giêsu. Chúng thật có phúc phần vì được hưởng nguồn sống từ Đức Giêsu như chính Ngài đã chân nhận “Tôi là mục tử nhân lành, tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,15).

2. Người làm thuê

Người làm thuê được Đức Giêsu nhắc đến tương phản với hình ảnh người mục tử nhân lành. Anh ta “chăn chiên” nhưng không phải là “người mục tử” nên anh ta bỏ chạy khi sói đến. Anh ta lo cho mạng sống mình hơn cho đoàn chiên vì anh ta là “người làm thuê”. Nhưng người mục tử có cần “người làm thuê” không? Thiết nghĩ, ông cần thuê thêm người làm vì như chúng ta đã thấy ở trên, người mục tử nhân lành có một đàn chiên đông đảo, bụ bẫm, sung sức và hiện “còn nhiều chiên khác cần phải đưa về”. Thật vậy, người mục tử nhân lành cần “người làm thuê” để giúp ông chăm sóc đoàn chiên lớn mạnh này. Tuy nhiên, đoàn chiên là của ông và ông có trách nhiệm bảo vệ chúng khỏi sói dữ. Vì thế, ông cần thuê những người làm thuê mang tâm tình của người mục tử như ông: Coi đoàn chiên không chỉ như tài sản sở hữu nhưng như một đối tượng để yêu thương và bảo vệ. Vị mục tử thật sự cần “người làm thuê”, trao cho họ sứ mạng mục tử, mời gọi họ trở nên người mục tử nhân lành theo gương của ông. Đoàn chiên cũng cần người làm thuê để đoàn chiên sớm được hợp nhất.

Người làm thuê không sở hữu đoàn chiên nhưng được mời gọi làm nhiều hơn những gì được trao cho mình, nghĩa là xem việc của chủ là của mình, chiên của chủ cần được họ chăm sóc và dưỡng nuôi dù chúng không thuộc về họ. Đáp trả trở nên mục tử nhân lành hay người làm thuê là tự do của người được mời gọi.

*****

Mừng lễ Chúa chiên lành cũng là dịp Giáo Hội đặc biệt cho các linh mục và những ai sống Ơn gọi thánh hiến. Các ngài thật sự là “người làm thuê” vì được gọi để chăn giữ đoàn chiên của Chúa và đoàn chiên thật sự không thuộc về các vị. Tuy nhiên, dù là “người làm thuê” nhưng các ngài vẫn giữ vai trò chăn dắt đoàn chiên được giao phó cho mình. Chúng ta cầu nguyện cho các Ngài với ơn Chúa ban, các Ngài sống ơn gọi của mình theo gương của vị mục tử nhân lành tối cao là Đức Giêsu. Xin cho các Ngài mặc lấy phẩm tính “hy sinh tính mạng vì đoàn chiên” và mang lấy sự vụ hợp nhất các con con chiên về một đoàn chiên duy nhất. Xin cho các Ngài có khả năng nhận biết từng chú chiên trong ràn, được hiệp nhất với nhau và hiệp nhất với các vị mục tử nhân lành Giêsu.

Phần chúng ta, những con chiên trong đàn chiên của Chúa, chúng ta hãy biết lắng nghe tiếng của người mục tử và tiếng của nhau để khi sói đến, cùng với sự đảm bảo của vị chủ chiên, chúng ta cũng biết “báo động” cho nhau để tránh được sự đe dọa của sói dữ, chúng ta hãy sát cánh bên nhau để sói dữ không thể cướp đi một ai. Đó cũng là cách thức sinh tồn của các loài thú hoang dã sống bầy đàn khi đối diện với kẻ thù hung dữ và nham hiểm: Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Nếu không thể chiến thắng kẻ thù thì ít là cũng bảo vệ được đồng loại.

Lạy Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, xin Chúa dạy chúng con biết tận dụng ơn Chúa để trong địa vị và ơn gọi của mình, chúng con được tham dự vào nỗi thao thức kiến tạo một đoàn chiên duy nhất, nhờ đó chúng con được nuôi dưỡng và sống nhờ nguồn sống là chính Ngài. Amen

Comments are closed.

phone-icon