Vatican báo cáo số lượng tín hữu gia tăng, nhưng số linh mục giảm

0

J-P Mauro
Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 

Châu Phi và Châu Á tiếp tục chứng kiến sự gia tăng về số lượng linh mục, con số ở Châu Mỹ thì ổn định. Ở Châu Mỹ và Châu Âu, số lượng phó tế vĩnh viễn ngày càng tăng.

Vatican đã phát hành Niên giám Tòa Thánh 2024 và Niên giám Thống kê 2022 của Giáo hội, hai tài liệu trình bày cái nhìn quan trọng về đời sống của Giáo hội, cũng như dữ liệu thống kê để đánh giá các xu hướng trong Giáo hội trên toàn thế giới. Phần đầu tiên chứa thông tin được trích ra từ ngày 1 tháng Mười Hai năm 2022 đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2023, và phần sau nhìn đến các khía cạnh căn bản của Giáo hội trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022.

Nói chung, tỷ lệ người Công giáo được rửa tội trên toàn thế giới đã tăng khoảng 1% vào năm 2022, từ 1,376 tỷ lên 1,390 tỷ. Khi chia theo lục địa, Châu Phi cho thấy mức gia tăng cao nhất với 3% (265 đến 273 triệu), tiếp theo là Châu Mỹ và Châu Á (+0,9% và +0,6%). Châu Âu và Châu Đại Dương được coi là “ổn định”, nghĩa là những khu vực này không có thay đổi đáng kể.

Linh mục và phó tế

Báo cáo của Vatican News cho thấy tiếp tục có xu hướng giảm số lượng linh mục. Từ năm 2012, Giáo hội đã chứng kiến chiều hướng giảm số ơn gọi mới, và năm 2022 cũng không khác. So với năm 2021, hàng giáo sĩ giảm 142 linh mục, từ 407.872 xuống 407.730. Mặc dù sự thay đổi này không lớn, nhưng rất đáng lo khi thấy sự sụt giảm về số lượng linh mục sau khi cộng chung tất cả các linh mục mới thụ phong và những linh mục đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, khuynh hướng giảm sút số lượng linh mục không phải là phổ quát. Châu Phi và Châu Á đều có mức tăng lần lượt là 3,2% và 1,6%, còn Châu Mỹ được coi là tương đối ổn định. Châu Âu, theo báo cáo lưu ý đến số lượng linh mục lớn nhất thế giới, đã giảm 1,7%, tiếp theo là Châu Đại Dương với mức giảm 1,5%.

Xu hướng giảm linh mục này khó có thể thay đổi vào năm tới, vì số chủng sinh đã tiếp tục giảm từ năm 2012. Hiện trên toàn thế giới có 108.481 chủng sinh đang theo học để trở thành linh mục, với mức chênh lệch -1,3% so với tình hình năm trước. Châu Phi là lục địa duy nhất có mức tăng về chủng sinh (2,1%).

Trong khi đó, phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng ở mức đáng kể, tăng từ 49.176 lên 50.150 (2%) trên toàn thế giới vào năm 2022. Mọi châu lục đều cho thấy sự gia tăng số phó tế vĩnh viễn, trong đó Châu Mỹ và Châu Âu dẫn đầu với tỷ lệ 2,1% và 1,7%.

Giám mục và tu sĩ

Từ năm 2021-2022, số lượng giám mục trên toàn thế giới tăng từ 5.340 lên 5.353. Tỷ lệ giám mục chiếm phần lớn ở Châu Phi và Châu Á, mức tăng số giám mục ở hai lục địa này lần lượt là 2,1% và 1,4%.

Số lượng tu sĩ không phải là linh mục cũng có xu hướng giảm. Năm 2022 cho thấy con số giảm từ 49.774 xuống 49.414. Tuy nhiên, đây không phải là mức giảm phổ quát, với Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương cho thấy số lượng giảm, trong khi Châu Á và ở mức độ thấp hơn là Châu Mỹ có mức tăng.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng số nữ tu đông hơn linh mục Công giáo tới 47%, nhưng tổng số nữ tu cũng đang giảm mạnh, từ 608.958 giảm còn 599.228, hay 1,6%. Châu Phi chứng kiến mức tăng số nữ tu tuyên khấn cao nhất (1,7%), và lục địa duy nhất còn lại có con số tích cực là Đông Nam Á với 0,1%. Nam và Trung Mỹ gộp lại đã giảm 2,5%, nhưng mức giảm lớn nhất số nữ tu tuyên khấn là ở Châu Đại Dương (-3,6%), Châu Âu (-3,5%) và Bắc Mỹ (-3,0%).

Comments are closed.

phone-icon