Browsing: Thánh Kinh

Kinh Thánh

Thánh Kinh
0

Tên A-sê-ra (số nhiều là A-sê-rim) hoặc các hình thức khác như Át-tô-rét (số nhiều là Át-ta-rốt) hoặc A-ta-te, xuất hiện thường xuyên trong Cựu Ước. Nữ Thần Mẹ này dáng vẻ giống như Diana hoặc Venus của người La Mã và Ishtar của người Babylon,

Thánh Kinh
0

Vào thời kỳ Giáo Hội Kitô sơ khai, dòng người thuộc dân ngoại từ Greco-Roman và các nền văn hóa khác tràn vào, trong đó có truyền thống nghệ thuật lâu đời, tràn ngập trên người Kitô hữu gốc Do Thái.

Thánh Kinh
0

Hòm Bia Giao Ước là một hộp hình chữ nhật gắn viên đá ghi Mười Điều Răn (Xh 31,18; 32,15-16); bình vàng đựng manna (Xh 16,32-34); và cây gậy trổ hoa của ông Aharon (Ds 17,8-10.16-26).

Thánh Kinh
0

Tên Trận tử chiến xuất hiện từ nguồn gốc của “đồng bằng Megiddon, hoặc “núi của Megiddo”. Trong sách Khải Huyền, nó chỉ rõ cuộc chiến đấu cuối cùng, cuộc chiến giữa thiện và ác, còn được gọi là Ngày của Đức Chúa.