Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
– muôn đời cảm tạ tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi đã thương ban ơn gọi Thuyết giáo cho chúng con, đã quy tụ chúng con thành một Hội dòng và gìn giữ chở che chúng con bền vững cho đến ngày hôm nay.
– xin ghi ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Cha Thánh Đa Minh và Thánh Nữ Catarina đã cầu bầu nâng đỡ chúng con, giúp chúng con kiên trung với đời thánh hiến và gợi hứng cho Hội dòng chúng con nhiều ơn gọi mới nhiệt thành thánh thiện.

Chúng con mãi mãi khắc ghi công ơn :

– Đức Cha Phêrô  Maria Phạm Ngọc Chi, Đấng thiết lập Hội dòng
– Mẹ Bề trên Tiên khởi, các mẹ, các chị đã xây dựng và gắng công gìn giữ Hội dòng để chúng con có được những di sản cao quý như hôm nay.
– Quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha đã giúp đỡ, hướng dẫn, cầu nguyện cho Hội dòng và giới thiệu cho chúng con những ơn gọi mới.
– Quý Ông Bà Cố đã sinh thành, dạy dỗ và cộng tác trong việc nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi cho chúng con.
– Quý Hội dòng liên hệ đã chung bước đồng hành, chia sẻ và đỡ nâng chúng tôi trên hành trình dâng hiến và sứ vụ.
– Quý ân nhân xa gần đã quảng đại yểm trợ chúng con trong mọi chương trình thăng tiến đời tu.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, nhờ Đức Giêsu Kitô và trong Thánh Thần tình yêu ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị.
Xin thương tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để chúng con kiên trung trong hành trình theo Chúa và can đảm thi hành sứ vụ Người Nữ Giảng Thuyết giữa lòng Hội Thánh và thế giới.
Xin chân thành tri ân.

Đại diện Hội dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy, OP

Bề trên Tổng quyền

phone-icon