Browsing: Thánh Catarina

Linh Đạo Thánh Catarina

Linh đạo resized_resized_resized_03715438
0

Bản tóm lược tiểu sử thánh Catarina Siena này được tác giả viết lại theo cuốn Vie de Sainte Catherine de Sienne của cha Raymond de Capoue, OP, linh hướng của Catarina từ năm 1374 cho đến ngày chị được Chúa gọi về năm 1380.

1 2