Tin buồn: Anh trai chị Anna Nguyễn Thị Bích Hồng

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

ANH GIUSE NGUYN CÔNG BÌNH

anh trai của chị Anna Nguyễn Thị Bích Hồng vừa qua đời sáng ngày 19.3.2012 tại Phú Thọ.

Hưởng dương 49 tuổi.

Xin các cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Giuse theo Nội Quy số 84.

Hội Dòng xin chân thành chia buồn cùng chị Bích Hồng và gia quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn anh Giuse về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.