Thơ: Đi thăm chị

0

ĐI THĂM CHỊ


(Lc 1,39-56)

Maria lên đường vội vã,
Đến miền đồi như đã thân quen,
Ngại chi bụi lấm gót sen,
Để thăm Chị Họ mới yên tấm lòng.

Thành của Chị thuộc miền Sơn Cước,
Vừa tới nơi Mẹ bước vào nhà,
Lời chào Mẹ mới thốt ra,
Con trong lòng Chị reo ca nhảy mừng.

Chị vui sướng tưng bừng hoan hỉ,
Đầy Thánh Linh khiến Chị nói rằng:
“Em được Thiên Chúa toàn năng,
Đoái thương chúc phúc và hằng ủi an.

Em phúc hơn muôn ngàn phụ nữ,
Và Con Em Thánh Tử Giêsu,
Phúc lành tuôn đổ đầy dư,
Cho người dương thế tựa như sương trời!”

“Ôi diễm phúc cho Tôi quá đỗi,
Mẹ Ngôi Lời vừa nói cùng tôi,
Đứa con trong dạ vui rồi,
Bởi đâu tôi được Mẹ Người viếng thăm?”

M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon