Tin buồn: Thân phụ em Maria Bùi Thị An

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Ông Phêrô BÙI VĂN LỘC

Thân phụ em Maria Bùi Thị An (Tiền tập sinh) vừa qua đời tại Ninh Bình.

Xin các cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Phêrô theo Nội Quy số 83.

Hội Dòng xin chân thành chia buồn cùng em Bùi Thị An và gia quyến. Xin Chúa sớm đưa linh hồn ông Phêrô về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.